STRONA GŁÓWNA


I Festiwal Piosenki Patriotycznej z koncertem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 

 Źródło: http://turobin.pl/


Oferta na rok szkolny 2017/2018 


Kalendarz roku szkolnego 2017-2018 

Struktura szkół po zmianach


 Turobin to niewielka miejscowość położona malowniczo w dolinie Poru, na obrzeżach Powiatu Biłgorajskiego. Okoliczni mieszkańdyr Anna Derkacz z uczniami_2cy zajmują się głównie rolnictwem, nie ma tutaj rozwiniętego przemysłu. Dumą Turobina jest istniejące od ponad 60 lat Liceum Ogólnokształcące. Jest to obecnie jedna z nielicznych szkółponadgimnazjalnych Powiatu Biłgorajskiego, usytuowana w środowisku wiejskim. Na przestrzeni minionych lat wykształciła ona wielu lekarzy, prawników, księży, nauczycieli, wojskowych. Wśród licznych absolwentów szkoły są też tacy, którzy rozsławiali i w dalszym ciągu IMG_7407rozsławiają imię turobińskiego liceum w Polsce i w świecie. Wspominając dawnych słynnych absolwentów nie sposób pominąć Aleksandra Skiby, ucznia liceum w Turobinie w latach 1959 – 1963. Ten wybitny sportowiec w 1974 roku, wraz z drużyną siatkarzy zdobył złoty medal olimpijski podczas mistrzostw świata odbywających się w Meksyku. Wśród współczesnych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego również jest złoty medalista, jednak w innej dziedzinie. Krzysztof Skiba to obecnie doktorant Politechniki Lubelskiej, a w latach 2004 – 2007 uczeń liceum w Turobinie. W 2014 roku jako zwycięzca konkursu „Student – wynalazca” za swój wynalazek odebrał złoty medal podczas międzynarodowej wystawy w Genewie. Pokonał silną konkurencję, gdyż swoje prace prezentowało wówczas 790 wynalazców pochodzących z 43 krajów.rozprokuszkol2014_15_3

Wspomniane dwie postacie zasłynęły w sposób szczególny na arenie międzynarodowej. Nie mniej jednak, każdego roku absolwenci LO w Turobinie odnoszą sukcesy dostając się na różne kierunki studiów wyższych i kończąc je z powodzeniem. Spośród absolwentów kończących Liceum Ogólnokształcące w Turobinie w 2013 roku, ponad 70 procent podjęło studia na państwowych wyższych uczelniach. O jakości kształcenia świadczą corocznie dobre wyniki egzaminów maturalnych, dzięki którym szkoła zajmuje wysoką pozycję w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy”. W minionym roku szkolnym, turobińskie małe liceum zaistniało na 327 pozycji na ponad 2000 szkół licealnych.IMG_2661
Liceum Ogólnokształcące w Turobinie od 2000 r. wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, który w swojej ofercie dydaktycznej ma też propozycje dla osób chcących kształcić się w różnych zawodach. Dzięki ustawicznym staraniom dyrektora Pana Marka Majewskiego zmierzającym do pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych budynek szkoły jest modernizowany i doposażany. Standardem każdej pracowni jest sprzęt multimedialny i przedmiotowe pomoce dydaktyczne.IMG_1743
Nauka w każdym typie szkoły odbywa się w mało licznych zespołach klasowych, co umożliwia indywidualizację pracy i dostosowanie jej do ucznia słabego i zdolnego. Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo to kolejne zalety nauki w lokalnych turobińskich szkołach. Jak w każdej szkole także tutaj uczeń ma możliwość rozwoju zainteresowań uczestnicząc w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Oferta dydaktyczna szkoły, każdego roku dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań uczniów rozpoczynających naukę.

Oferta na rok szkolny 2017/2018

 

 

Dokonując wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, wśród powszechnej „mody” na szkoły miejskie może warto zwrócić uwagę na zalety małej turobińskiej „szkółki.” Uczeń nie jest tutaj jedynie „ numerem w dzienniku”, ale szanowanym partnerem znanym każdemu, a wysoki poziom nauczania umożliwia absolwentom rozwijanie zainteresowań na różnych ciekawych kierunkach studiów. Chlubne tradycje funkcjonowania oświaty turobińskiej skłaniają do zwrócenia uwagi na osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II, którego absolwenci z powodzeniem dostają się do wybranych przez siebie szkól ponadgimnazjalnych, często renomowanych. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu to szkoła z 60-letnią tradycją. Wyniki dydaktyczne i wychowawcze uzyskiwane w tej szkole co roku dają podstawę do stwierdzenia, iż jest to placówka dobrze przygotowująca absolwentów do dalszej edukacji. Wyniki maturalne i efekty uzyskane w olimpiadach i konkursach przedmiotowych np. w roku szkolnym 2010/2011 według rankingu przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą i Perspektywy uplasowały nasze liceum  na 39 miejscu w województwie lubelskim. Jest to wymierny sukces dla społeczności szkolnej, a przede wszystkim nauczycieli przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego oraz olimpiad i konkursów.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie © 2016 Frontier Theme