STRONA GŁÓWNA


 Turobin to niewielka miejscowość położona malowniczo w dolinie Poru, na obrzeżach Powiatu Biłgorajskiego. Okoliczni mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem, nie ma tutaj rozwiniętego przemysłu. Dumą Turobina jest istniejące od ponad 60 lat Liceum Ogólnokształcące. Jest to obecnie jedna z nielicznych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Biłgorajskiego, usytuowana w środowisku wiejskim. Na przestrzeni minionych lat wykształciła ona wielu lekarzy, prawników, księży, nauczycieli, wojskowych. Wśród licznych absolwentów szkoły są też tacy, którzy rozsławiali i w dalszym ciągu rozsławiają imię turobińskiego liceum w Polsce i w świecie. Wspominając dawnych słynnych absolwentów nie sposób pominąć Aleksandra Skiby, ucznia liceum w Turobinie w latach 1959 – 1963. Ten wybitny sportowiec w 1974 roku, wraz z drużyną siatkarzy zdobył złoty medal olimpijski podczas mistrzostw świata odbywających się w Meksyku. Wśród współczesnych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego również jest złoty medalista, jednak w innej dziedzinie. Krzysztof Skiba to obecnie doktorant Politechniki Lubelskiej, a w latach 2004 – 2007 uczeń liceum w Turobinie. W 2014 roku jako zwycięzca konkursu „Student – wynalazca” za swój wynalazek odebrał złoty medal podczas międzynarodowej wystawy w Genewie. Pokonał silną konkurencję, gdyż swoje prace prezentowało wówczas 790 wynalazców pochodzących z 43 krajów.

Wspomniane dwie postacie zasłynęły w sposób szczególny na arenie międzynarodowej. Nie mniej jednak, każdego roku absolwenci LO w Turobinie odnoszą sukcesy dostając się na różne kierunki studiów wyższych i kończąc je z powodzeniem.
Nauka w każdym typie szkoły odbywa się w mało licznych zespołach klasowych, co umożliwia indywidualizację pracy i dostosowanie jej do ucznia słabego i zdolnego. Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo to kolejne zalety nauki w lokalnych turobińskich szkołach. Jak w każdej szkole także tutaj uczeń ma możliwość rozwoju zainteresowań uczestnicząc w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Oferta dydaktyczna szkoły, każdego roku dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań uczniów rozpoczynających naukę.

 

Oferta na rok szkolny 2019/2020

 

 

Dokonując wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, wśród powszechnej „mody” na szkoły miejskie może warto zwrócić uwagę na zalety małej turobińskiej „szkółki.” Uczeń nie jest tutaj jedynie „ numerem w dzienniku”, ale szanowanym partnerem znanym każdemu, a wysoki poziom nauczania umożliwia absolwentom rozwijanie zainteresowań na różnych ciekawych kierunkach studiów. Chlubne tradycje funkcjonowania oświaty turobińskiej skłaniają do zwrócenia uwagi na osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II, którego absolwenci z powodzeniem dostają się do wybranych przez siebie szkól ponadgimnazjalnych, często renomowanych. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu to szkoła z 60-letnią tradycją. Wyniki dydaktyczne i wychowawcze uzyskiwane w tej szkole co roku dają podstawę do stwierdzenia, iż jest to placówka dobrze przygotowująca absolwentów do dalszej edukacji.