STRONA GŁÓWNA


 Turobin to niewielka miejscowość położona malowniczo w dolinie Poru, na obrzeżach Powiatu Biłgorajskiego. Okoliczni mieszkańdyr Anna Derkacz z uczniami_2cy zajmują się głównie rolnictwem, nie ma tutaj rozwiniętego przemysłu. Dumą Turobina jest istniejące od ponad 60 lat Liceum Ogólnokształcące. Jest to obecnie jedna z nielicznych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Biłgorajskiego, usytuowana w środowisku wiejskim. Na przestrzeni minionych lat wykształciła ona wielu lekarzy, prawników, księży, nauczycieli, wojskowych. Wśród licznych absolwentów szkoły są też tacy, którzy rozsławiali i w dalszym ciągu IMG_7407rozsławiają imię turobińskiego liceum w Polsce i w świecie. Wspominając dawnych słynnych absolwentów nie sposób pominąć Aleksandra Skiby, ucznia liceum w Turobinie w latach 1959 – 1963. Ten wybitny sportowiec w 1974 roku, wraz z drużyną siatkarzy zdobył złoty medal olimpijski podczas mistrzostw świata odbywających się w Meksyku. Wśród współczesnych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego również jest złoty medalista, jednak w innej dziedzinie. Krzysztof Skiba to obecnie doktorant Politechniki Lubelskiej, a w latach 2004 – 2007 uczeń liceum w Turobinie. W 2014 roku jako zwycięzca konkursu „Student – wynalazca” za swój wynalazek odebrał złoty medal podczas międzynarodowej wystawy w Genewie. Pokonał silną konkurencję, gdyż swoje prace prezentowało wówczas 790 wynalazców pochodzących z 43 krajów.rozprokuszkol2014_15_3

Wspomniane dwie postacie zasłynęły w sposób szczególny na arenie międzynarodowej. Nie mniej jednak, każdego roku absolwenci LO w Turobinie odnoszą sukcesy dostając się na różne kierunki studiów wyższych i kończąc je z powodzeniem. Spośród absolwentów kończących Liceum Ogólnokształcące w Turobinie w 2013 roku, ponad 70 procent podjęło studia na państwowych wyższych uczelniach. O jakości kształcenia świadczą corocznie dobre wyniki egzaminów maturalnych, dzięki którym szkoła zajmuje wysoką pozycję w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy”. W minionym roku szkolnym, turobińskie małe liceum zaistniało na 327 pozycji na ponad 2000 szkół licealnych.IMG_2661
Liceum Ogólnokształcące w Turobinie od 2000 r. wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, który w swojej ofercie dydaktycznej ma też propozycje dla osób chcących kształcić się w różnych zawodach. Dzięki ustawicznym staraniom dyrektora Pana Marka Majewskiego zmierzającym do pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych budynek szkoły jest modernizowany i doposażany. Standardem każdej pracowni jest sprzęt multimedialny i przedmiotowe pomoce dydaktyczne.IMG_1743
Nauka w każdym typie szkoły odbywa się w mało licznych zespołach klasowych, co umożliwia indywidualizację pracy i dostosowanie jej do ucznia słabego i zdolnego. Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo to kolejne zalety nauki w lokalnych turobińskich szkołach. Jak w każdej szkole także tutaj uczeń ma możliwość rozwoju zainteresowań uczestnicząc w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Oferta dydaktyczna szkoły, każdego roku dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań uczniów rozpoczynających naukę.
Oferta na rok szkolny 2016/2017 : Liceum Ogólnokształcące  (3 – letnie) . Wybierając ten typ szkoły w klasie pierwszej będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym oraz języków obcych: obowiązkowego języka angielskiego oraz do wyboru języka rosyjskiego lub języka niemieckiego. Począwszy od klasy drugiej proponujemy:
– humanistom – naukę w klasie, w której zgodnie z zainteresowaniami będą realizować rozszerzone
programy nauczania z: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie; przedmioty
uzupełniające to przyroda oraz historia i społeczeństwo,
–  przyrodnikom, naukę w klasie, w której zgodnie z zainteresowaniami będą realizować rozszerzone programy nauczania z: geografii, biologii i chemii; przedmiot uzupełniający to historia i społeczeństwo. 

Technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu
(4 – letnie) Wybierając ten typ szkoły będziesz miał możliwość:
 •  przygotować się do egzaminu maturalnego;
 • kontynuować naukę na wyższych uczelniach;
 • zdobyć zawód technik agrobiznesu;
 • przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dzięki któremu uzyskasz certyfikat honorowany w Unii Europejskiej;
 • przygotować się do profesjonalnego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • zdobyć wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego i pozyskiwania środków unijnych, pozwalających na inwestowanie w działalność rolniczą, po uzyskaniu kwalifikacji R.03.
Szkoły dla dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
To propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie, nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Jest to szkoła:
 • o 3-letnim cyklu kształcenia dla osób, które ukończyły szkołę podstawową
  8 klasową lub gimnazjum
lub
 • o 2-letnim cyklu kształcenia dla osób, które ukończyły szkołę zawodową (naukę rozpoczyna się od drugiej klasy).
Nauka w szkole umożliwi zdanie egzaminu maturalnego,  pozwoli na rozwijanie zainteresowań  oraz  przygotuje do podjęcia studiów wyższych na wybranych kierunkach.
Szkoła Policealna dla Dorosłych
To  szkoła dla tych, którzy ukończyli różne typy szkół średnich i  ponadgimnazjalnych. Nauka trwa dwa lata. Słuchacze mogą wybrać jeden spośród dwóch zawodów:
 •  technik turystyki wiejskiej
Kształcenie  w tym zawodzie umożliwi poznanie podstaw turystyki wiejskiej oraz  geografii turystycznej. Pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, prawa i marketingu niezbędne do prowadzenia
Jpeggospodarstwa agroturystycznego. Uzyskanie kwalifikacji T. 08 umożliwi w przyszłości korzystanie z funduszy unijnych, z zakresu rolnictwa.
 • technik informatyk
Wybór tego kierunku pozwoli  na poznanie zagadnień związanych z systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, oprogramowaniem biurowym, multimediami oraz grafiką komputerową.
Zajęcia w szkole policealnej prowadzone są dwa dni w tygodniu.
Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej a nie egzamin maturalny.
Dokonując wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, wśród powszechnej „mody” na szkoły miejskie może warto zwrócić uwagę na zalety małej turobińskiej „szkółki.” Uczeń nie jest tutaj jedynie „ numerem w dzienniku”, ale szanowanym partnerem znanym każdemu, a wysoki poziom nauczania umożliwia absolwentom rozwijanie zainteresowań na różnych ciekawych kierunkach studiów. Chlubne tradycje funkcjonowania oświaty turobińskiej skłaniają do zwrócenia uwagi na osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II, którego absolwenci z powodzeniem dostają się do wybranych przez siebie szkól ponadgimnazjalnych, często renomowanych. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu to szkoła z 60-letnią tradycją. Wyniki dydaktyczne i wychowawcze uzyskiwane w tej szkole co roku dają podstawę do stwierdzenia, iż jest to placówka dobrze przygotowująca absolwentów do dalszej edukacji. Wyniki maturalne i efekty uzyskane w olimpiadach i konkursach przedmiotowych np. w roku szkolnym 2010/2011 według rankingu przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą i Perspektywy uplasowały nasze liceum  na 39 miejscu w województwie lubelskim. Jest to wymierny sukces dla społeczności szkolnej, a przede wszystkim nauczycieli przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego oraz olimpiad i konkursów.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie © 2016 Frontier Theme