Month – Marzec 2017

Gminny Turniej Wiedzy o Sporcie

Gminny Turniej Wiedzy o Sporcie

 

Turniej odbył się 20.03.2017r.

 

Organizatorami byli: nauczyciele ZSOiZ w Turobinie.

-p. dyr. Marian Lachowicz

-p. Małgorzata Kolano

-p. Bartłomiej Kowalik

-p. Michał Zdybel

 

W turnieju uczestniczyło 15 zawodników, składał się z 3 etapów.

W pierwszym etapie było 25 pytań zamkniętych. Do drugiego etapu dostało

się 10 uczestników. Runda trzecia odbywała się na zasadzie telewizyjnego programu „Jeden z dziesięciu”. Do ścisłego finału awansowało 5 osób. Po zaciętej walce i wielu pytaniach zwycięzcą „Turnieju Wiedzy o Sporcie”

został Leszek Brodaczewski.

 

Pomiędzy drugim i trzecim etapem wyświetlane były filmy o tematyce sportowej.

Część pierwsza „ Gwiazdy sportu i słynne komentarze„

Część druga „Wspomnień czar z lat 70-tych”

Filmy były przygotowywane z pomocą uczniów : Damiana Bidy i Marka Podkościelnego.

 

W turnieju uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz osoby z gminy:

– Leszek Brodaczewski                          Marcin Woźny

– Adam Skiba                                           Łukasz Majkut

– Mateusz Antończak                             Paweł Podkościelny

– Mateusz Szafraniec                              Sebastian Podkościelny

– Kamil Dziewa                                         Jacek Szumski

– Michał  Biziorek                                     Michał Śledź

– Krystian Chmiel                                      Patryk Mitura

– Patryk Zalewski                                      Jakub Krzyżan

 

Nagrody dla uczestników turnieju ufundowane zostały przez Radę Rodziców oraz Urząd Gminy w Turobinie.

 

 

„Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”

„Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”

 

 

„Pamięć o przeszłości oznacza

zaangażowanie w przyszłość”

Jan Paweł II

                          Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie pod opieką nauczyciela historii Pani mgr Agnieszki Lis uczestniczyli w zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu konkursie wiedzy o powstaniu zamojskim. Celem konkursu było kultywowanie pamięci o Powstaniu Zamojskim oraz kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii powstania i okupacji hitlerowskiej na Zamojszczyźnie. Sukcesem zakończył się udział dwóch uczennic klasy III naszego Liceum Ogólnokształcącegow Turobinie: Anety Peichert oraz Aleksandry Pawlos. Uzyskały one tytuł laureata konkursu i zajęły czołowe miejsca spośród ponad 120 uczestników.

Dnia 1 marca 2017 roku w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu miała miejsce konferencja, będąca uroczystym podsumowaniem projektu poświęconemu upowszechnianiu wiedzy na temat Powstania Zamojskiego. Patronami konferencji byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Wzięli w niej udział uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata „Konkursu Wiedzy o Powstaniu Zamojskim” pod opieką nauczycieli zaangażowanych w realizacją przedsięwzięcia. Zaproszone zostały także dwie uczennice klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Turobinie: Aneta Peichert oraz Aleksandra Pawlos wraz z opiekunem Panią mgr Agnieszką Lis.

 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Uczestnictwo w konferencji poświęconej 75 rocznicy powstania Zamojskiego było formą uczczenia Żołnierzy Wyklętych, ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku. 

Program spotkania rozpoczął się od przemówienia Pana posła Sławomira Zawiślaka, następnie odbyła się projekcja filmu pt.  „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”,  który powstał z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość we współpracy z Telewizją Polską – TVP 3 Lublin. Film jest fabularyzowany, z udziałem weteranów, grup rekonstrukcji historycznej. Film dotyczył tragicznych losów polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej. Przybliżał on widzowi informacje o niemieckich akcjach wysiedleńczych i pacyfikacyjnych na tym terenie oraz bohaterskiej walce zbrojnej oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w obronie ludności cywilnej oraz na rzecz wywalczenia niepodległości. Wykorzystano w nim również fragmenty materiałów historycznych. Po projekcji i wystąpieniu Kombatantów nastąpiło podsumowanie „Konkursu Wiedzy o Powstaniu Zamojskim” i uroczyste wręczenie dyplomów uznania dla laureatów.  Wśród nagrodzonych były również uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie.  Po wręczeniu dyplomów i wspólnej fotografii odbyła się część artystyczna. Na zakończenie uroczystości Pan poseł Sławomir Zawiślak przekazał informacje o planowanej nagrodzie specjalnej przeznaczonej dla laureatów konkursu oraz ich opiekunów – wyjeździe do Sejmu.

 

Opracowała: Agnieszka Lis

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie © 2016 Frontier Theme