„Pamiętamy”

„Pamiętamy”

30 października 2018 r. na Cmentarzu Parafialnym w Turobinie odbyła się akcja „Pamiętamy”, będąca częścią projektu grantowego Fundacji BGK – „Razem dla Niepodległej”. Celem inicjatywy było odnowienie mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych 17 września 1939 r. pod Turobinem oraz grobów partyzantów i ofiar bratobójczych walk po II wojnie światowej. W akcję zaangażowali się druhowie z jednostek OSP w Tokarach i Rokitowie oraz młodzież szkolna z VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie i III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Turobinie pod opieką Pani Anny Biziorek. Uczestnicy wspólnie odnowili, pomalowali i uporządkowali mogiły.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”

TRZY LITERY, KTÓRE CHRONIĄ TWOJE CZTERY „Lekcje z ZUS”

TRZY LITERY, KTÓRE CHRONIĄ TWOJE CZTERY

http://www.zus.pl/edukacja
http://www.zus.pl/edukacja

Pod tym hasłem wszyscy uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego w ZSOiZ realizują projekt przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych. „Lekcje z ZUS” to pierwszy, autorski, projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do starszych pokoleń (zasada solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Uczniowie uczestniczący w projekcie ,,Lekcje z ZUS” mają możliwość udziału w olimpiadzie ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Laureaci olimpiady otrzymają atrakcyjne nagrody, m.in. laptopy, tablety, czytniki e-booków oraz indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie, z którymi ZUS zawarł porozumienie o współpracy.

Projekt oraz olimpiada objęte są honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.