SZKOLNY KONKURS WIEDZY O AIDS

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O AIDS

            Z okazji  Światowego Dnia AIDS obchodzonego 1 grudnia w naszej szkole odbył się tego dnia Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS

Cele konkursu:

      Głównym celem konkursu było podniesienie wiedzy na temat AIDS oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS

 

  Cele szczegółowe:

  • Sprawdzenie wiedzy i świadomości uczniów dotyczącej problematyki HIV/AIDS
  • Zapoznanie uczniów z budową wirusa HIV oraz biologicznym mechanizmem jego działania
  • Zapoznanie uczniów z drogami zakażenia wirusem HIV
  • Poznanie sytuacji niebezpiecznych zakażeniem wirusem HIV
  • Zrozumienie różnicy między nosicielem a chorym
  • Uświadomienie uczniom sytuacji sprzyjających (alkohol, narkotyki, używki) zakażeniu wirusem HIV
  • Zrozumienie problemów młodego pokolenia – nosicieli wirusa HIV

Organizacja i przebieg konkursu:

 

Forma: Pytania testowe i pytania otwarte,  uczniowie rozwiązywali w trzyosobowych

i dwuosobowych drużynach

Organizator konkursu: dyrektor ZSOiZ w Turobinie pani Anna Derkacz

 i nauczyciel biologii pani Izabela Żłób

Konkurs adresowany był do: uczniów klas I, II, III Liceum Ogólnokształcącego

 w Turobinie

 

Uczestniczy konkursu:

I LO:

Gąsławski Marcin

Trumiński Jakub

Zdybel Rafał

 

II LO:

Wilk Dominika

Wituch Klaudia

Woźnica Adrian

 

III LO:

Olech Zuzana

Rafał Wiktoria

Podkościelny Sebastian

 

Wlizło Izabela

Czerpak Justyna

 

I miejsce zajęli uczniowie z klasy III LO

Olech Zuzana, Rafał Wiktoria i Podkościelny Sebastian.

 

6 grudnia Pani Dyrektor Anna Derkacz uroczyście wręczyła uczniom dyplomy, nagrody i drobne słodkości.

 

Gratulujemy !!!