78 rocznica napaści ZSRR na Polskę

W poniedziałek 18 września 2017 r. przy pomniku Bohaterów II Wojny Światowej w Turobinie, odbyły się obchody 78 rocznicy napaści ZSRR na Polskę.

1 września 1939 r. armia Niemiec hitlerowskich zaatakowała nasz kraj. 17 września 1939 r. nadszedł kolejny cios – Armia Czerwona na rozkaz Stalina przekroczyła granice Polski. Nasza ojczyzna znalazła się w kleszczach dwóch wrogich mocarstw – Niemiec i Rosji. Wybuchła wojna, która w krótkim czasie ogarnęła cały świat.

W uroczystościach wzięły udział władze gminy Turobin na czele z Wójtem Eugeniuszem Krukowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół z Turobina, a także mieszkańcy gminy.

Na początku Pani Anna Derkacz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie serdecznie powitała zebranych i podkreśliła cel spotkania – uczczenie pamięci bohaterów tamtych dni. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski przedstawiając trudną sytuację Polski we wrześniu 1939 roku. Zebrani zaśpiewali hymn państwowy. Uroczystym apelem przygotowanym przez dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzież z ZSOiZ w Turobinie oddaliśmy hołd poległym i pomordowanym na Wschodzie. Pod pomnikiem zostały złożone wieńce i zapalono znicze.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie Pan Wiesław Białek podziękował wszystkim uczestnikom obchodów i zakończył uroczystość słowami papieża Jana Pawła II : „Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo.”

Była to ważna lekcja patriotyzmu, upamiętniająca tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

foto: E. Banaszak