AKTUALNOŚCI ZSOiZ

Wycieczka do Warszawy

 Pod koniec września uczniowie klasy pierwszej liceum wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Głównym punktem wyjazdu był pobyt w Centrum Nauki Kopernik, w którym poprzez zabawę mogliśmy poznać wiele zjawisk naukowych. Niezapomnianych wrażeń dostarczył film w Planetarium. Zwieńczeniem wycieczki był spacer po stolicy, zwiedzanie Starówki i Muzeum Wojska Polskiego.

POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 26.09.2017

POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

Dnia 26.09.2017r., na malowniczym terenie położonym przy zalewie w Biszczy odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe 10x800m. dziewcząt i 10x1000m. chłopców. W gimnazjadzie uczestniczyła młodzież z całego powiatu biłgorajskiego.

Zawody przebiegały w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, do którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie uczestników przez opiekunów. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników – co bardzo cieszyło organizatorów – oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.

Do rywalizacji  w kategorii dziewczęta gimnazjum przystąpiło 10 drużyn, natomiast w kategorii chłopców 11 zespołów. Nasze dziewczyny uplasowały się na V pozycji, natomiast chłopcy zajęli II miejsce.

Po dwa najlepsze zespoły awansowały do zawodów rejonowych które odbędą się 11 października 2017 w Biszczy. Chłopcy z gimnazjum po zajęciu 2 miejsca , awansowali do zawodów rejonowych. Naszym chłopakom jak i innym zawodnikom życzymy dalszych sukcesów sportowych oraz powodzenia na zawodach rejonowych J. Opiekunami naszej reprezentacji byli: Bartłomiej Kowalik, Michał Zdybel.

Reprezentanci naszej szkoły:

 

  DZIEWCZĘTA   CHŁOPCY
1. Mamona Monika 1. Szafraniec Mateusz
2. Milanowska Kamila 2. Kolano Daniel
3. Olejko Weronika 3. Podkościelny Marek
4. Romańska Dominika 4. Dziewa Kamil
5. Gwiazdowska Natalia 5. Mitura Patryk        
6. Romanek Katarzyna 6. Dziewa Patryk
7. Brodaczewska Małgorzata 7. Woźnica Sebastian
8. Stachyra Paulina

8.

Podkościelny Albert

 

 

 

 

 

XVII Ogólnopolska pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

XVII Ogólnopolska pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

W tym roku nasze jasnogórskie spotkanie przeżywaliśmy pod hasłem:       ,,Idziemy naprzód z nadzieją”. Braliśmy w nim udział my, uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Turobinie wraz z dyrekcją p. Marianem Lachowiczem, księdzem Zbigniewem Zarzecznym, wychowawcami: p. Ewą Polską, Bartkiem Kowalikiem, nauczycielami p .Anną Górą, p. Iwoną Romańską. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza Święta, z udziałem pocztów sztandarowych szkół, odprawiona pod przewodnictwem naszego duszpasterza Księdza Biskupa Henryka Tomasika.

            Nasza tegoroczna pielgrzymka wpisała się w wielkie dziękczynienie składane Bogu za objawienia Matki Bożej. W tym roku mija 140 lat od objawień Maryjnych w Gietrzwałdzie, 100 lat od objawień w Fatimie oraz 300 lat od koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Przybyliśmy prosić Matkę Najświętszą o wstawiennictwo w swoich osobistych intencjach, o światło Ducha Świętego, o Boże błogosławieństwo na czas przygotowania do egzaminu gimnazjalnego i mądry wybór dalszej drogi życiowej.

 

Artykuł napisała: Anna Góra

78 rocznica napaści ZSRR na Polskę

W poniedziałek 18 września 2017 r. przy pomniku Bohaterów II Wojny Światowej w Turobinie, odbyły się obchody 78 rocznicy napaści ZSRR na Polskę.

1 września 1939 r. armia Niemiec hitlerowskich zaatakowała nasz kraj. 17 września 1939 r. nadszedł kolejny cios – Armia Czerwona na rozkaz Stalina przekroczyła granice Polski. Nasza ojczyzna znalazła się w kleszczach dwóch wrogich mocarstw – Niemiec i Rosji. Wybuchła wojna, która w krótkim czasie ogarnęła cały świat.

W uroczystościach wzięły udział władze gminy Turobin na czele z Wójtem Eugeniuszem Krukowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół z Turobina, a także mieszkańcy gminy.

Na początku Pani Anna Derkacz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie serdecznie powitała zebranych i podkreśliła cel spotkania – uczczenie pamięci bohaterów tamtych dni. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski przedstawiając trudną sytuację Polski we wrześniu 1939 roku. Zebrani zaśpiewali hymn państwowy. Uroczystym apelem przygotowanym przez dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzież z ZSOiZ w Turobinie oddaliśmy hołd poległym i pomordowanym na Wschodzie. Pod pomnikiem zostały złożone wieńce i zapalono znicze.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie Pan Wiesław Białek podziękował wszystkim uczestnikom obchodów i zakończył uroczystość słowami papieża Jana Pawła II : „Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo.”

Była to ważna lekcja patriotyzmu, upamiętniająca tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

foto: E. Banaszak

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018

Po 2 miesiącach wakacji wracamy do szkoły!
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018

       Uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie rozpoczęła pani Dyrektor Anna Derkacz, witając zgromadzoną w sali młodzież, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz zaproszonych gości: pana Wójta Gminy Turobin Eugeniusza Krukowskiego.
Pani Dyrektor w swym przemówieniu przypomniała o ważnym wydarzeniu historycznym –  78-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie zwróciła się do uczniów LO i  Gimnazjum, życząc im sukcesów i wspaniałych wyników w nauce, maturzystom – powodzenia na egzaminie dojrzałości, słuchaczom Szkoły Policealnej na egzaminach zawodowych. Podkreśliła także, że na sukces składa się wspólna praca nauczyciela oraz ucznia.
Z kolei życzyła pierwszoklasistom z LO, LoDD oraz słuchaczom Szkoły Policealnej, by znaleźli tutaj, w Zespole Szkół w Turobinie swoje miejsce, poznali nowych przyjaciół oraz chętnie angażowali się w szkolne i pozaszkolne aktywności. Na koniec ciepłe słowa do uczniów wygłosił p. Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski.

Rok szkolny 2017/2018 przynosi nowe wyzwania W szkole można po prostu być, stawać z boku, ale można również wziąć odpowiedzialność za szkolną rzeczywistość oraz BYĆ jej ważnym elementem. Wybór należy tylko od WAS. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

„Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”

„Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”

 

 

„Pamięć o przeszłości oznacza

zaangażowanie w przyszłość”

Jan Paweł II

                          Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie pod opieką nauczyciela historii Pani mgr Agnieszki Lis uczestniczyli w zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu konkursie wiedzy o powstaniu zamojskim. Celem konkursu było kultywowanie pamięci o Powstaniu Zamojskim oraz kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii powstania i okupacji hitlerowskiej na Zamojszczyźnie. (więcej…)

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie © 2016 Frontier Theme