LICEALNA HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

W dniu 30.11.2018 r. w Biłgoraju odbyły się  powiatowe zawody w halowa piłkę nożną chłopców szkół ponadgimnazjalnych.

W zawodach wzięły udział reprezentacje siedmiu szkół : ZSOiZ w Turobinie, ZSBiO w Biłgoraju, RCEZ w Biłgoraju, LO im ONZ w Biłgoraju, ZSZiO w Biłgoraju, ZS Leśnych  w Biłgoraju, KLO w Bilgoraju.

     Nasi uczniowie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, mimo ze nie odnieśli zwycięstwa, a momentami walczyli jak równy z równym, z dużo większymi szkołami niż nasza, tak było m.in. ze szkołą Budowlaną w Biłgoraju która ostatecznie wygrała całe zawody.

My natomiast  po zaciętej walce, zajęliśmy VI miejsce w powiecie.

Wyniki meczów:

LO Turobin – ZSBiO  – 1:5

LO Turobin – KLO  – 0:1

LO Turobin – RCEZ – 0 : 2

Międzygminne zawody w Tenisa Stołowego

W dniu 13.11.2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie odbyły się międzygminne zawody indywidualne w tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. W zawodach uczestniczyli: Szkoła Podstawowa w Turobinie,Teodorówce, Gródkach, Czernięcinie, Woli Radzięckiej, Zespół Szkół w Turobinie, Goraju oraz we Frampolu

ZSOiZ w Turobinie reprezentowały 2 dziewczyny i 2 chłopców

DZIEWCZETA                                    CHŁOPCY

1. Paulina Ogorzałek                     1. Dziewa Kamil

2. Romanek Katarzyna                  2. Mitura Patryk

Uczniowie naszej szkoły nie uzyskali awansu na zawody powiatowe.

SUKCES UCZNIA I KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TUROBINIE

Jakub Olech uczeń klasy I Liceum ZSOiZ w Turobinie zajął 1 miejsceKonkursie dla upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Piotrowskiego.

            Konkurs miał na celu  uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jak również kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz popularyzację i podnoszenie poziomu wiedzy historycznej.

            Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy pisemnej „Moje refleksje na temat ojczyzny i patriotyzmu”. Jakub  pisał o patriotyzmie Polaków na przestrzeni wieków, odwoływał się do przykładów naszych bohaterów narodowych. Wyjaśnił czym dla niego jest ojczyzna, kim jest patriota i że warto znać historię swojego kraju. Podsumowując swoje rozważania napisał: „ Starajmy się być narodem, który zadba o swoją Ojczyznę. Starajmy się żyć i pracować na chwałę naszej wolnej Ojczyzny. Róbmy wszystko, aby Polska była z nas dumna i żebyśmy byli dumni z samych siebie. Róbmy tak, aby nie wstydziły się nas nasze dzieci i wnuki. Róbmy tak, aby nigdy nie powtórzyły się bolesne karty historii naszego narodu. Jestem dumny , że jestem Polakiem.”

            Nasz zdolny uczeń jako laureat otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową  – tablet ufundowany przez biuro poselskie prof. Mirosława Piotrowskiego.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

 

RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ

Dla uczczenia 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nasza szkoła współuczestniczyła w realizacji projektu pod hasłem: ,, RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ”

Głównym celem projektu było wzmocnienie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Działania te miały również na celu zwiększenie poczucia wspólnoty wśród młodych ludzi oraz nawiązanie i umocnienie więzi międzypokoleniowych.

            W ramach realizacji w.w. zadań dnia 14.11.2018 roku, we współpracy z Zespołem Szklono-Przedszkolnym, cała społeczność ZSOiZ w Turobinie na czele z Panią dyrektor Anną Derkacz, wzięła udział w wielopokoleniowym spotkaniu z pieśnią powstańczą, patriotyczną i żołnierską.

             Udział w tej imprezie przyczynił się do zwiększenia wiedzy historycznej wśród uczestników. Był również hołdem złożonym dla Tych, którzy walczyli o wolną Polskę i przyczynili się do odzyskania niepodległości.

Uroczystości gminne w 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11 listopada 2018 r.

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, te znamienne słowa przed stu laty powiedział Józef Piłsudski. W jednym krótkim zdaniu zawarł przesłanie do współczesnych sobie i przyszłych pokoleń. Niepodległość Rzeczypospolitej wyrosła na grobach Polaków, którzy za nic mieli represje i prześladowania, konfiskaty majątków, więzienie, niedostatek. Przez 123 lata prowadzono nierówną walkę z zaborcami, starając się zachować polską mowę, kulturę, tradycję. Dzieci wychowywano w wierze przodków i od najmłodszych lat wpajano im miłość do ojczyzny, której co prawda nie było na mapach ale żyła w sercach prawdziwych Polaków. Ich działaniom przyświecało marzenie o wolności,  zdawać by się mogło idea fix – nie było państwa, armii, Polacy wcielani do armii zaborców wielokrotnie musieli stawać przeciwko sobie ale przetrwali. Jakim cudem? Bo słowom Santiago „Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć ale nie pokonać”, można nadać szerszy wymiar – zniszczono państwo ale nie pokonano narodu. Po ponad stu latach, staraniem wielu światłych, szlachetnych ludzi naród polski dźwignął się z kolan i nie zważając na obojętność świata, na brak jakiekolwiek wsparcia rozpoczął niezwykle trudny proces odbudowy państwa polskiego.

Warto tu przytoczyć Obwieszczenie Komendy Naczelnej P.O.W. z 10 listopada 1918 r., powierzające los wolnej Polski i Polaków w ręce Józefa Piłsudskiego:

Obywatele!

Komendant Główny, JÓZEF PIŁSUDSKI, przyjechał do Warszawy,
uwolniony z więzienia przez zrewolucjonizowany lud niemiecki.

 Dzień przyjazdu Komendanta oznacza początek nowej epoki dziejów naszych. Oczy całego Narodu zwrócone są na Wodza Polski walczącej, wskrzesiciela polskiego orężnego wysiłku, organizatora sił narodowych.
 Minęły czasy naszej ciężkiej podziemnej pracy. Przetrwaliśmy je godnie i teraz wchodzimy w przyszłość świetlaną, którą wypracujemy mocą dusz naszych i pracą rąk naszych.
 Nie jesteśmy już sami! Przed nami kroczy Ten, któremu oddaliśmy siły nasze i nasz posłuch, Budowniczy narodu i jego pierwszy Żołnierz.

Na rozkaz Jego staniecie wszyscy do szeregów obywatele żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej.

Nim to nastąpi, nie wolno wam opuszczać zajmowanych dziś posterunków. Będziecie czekali instrukcji i rozkazów, które otrzymacie w najbliższym czasie.
 Wiara nasza ziściła się, przyszedł dzień zwycięstwa naszych haseł! Praca, która nas czeka, przejmuje nas radością i dumą! Idziemy za rozkazem ukochanego Wodza, pewni i spokojni o naszą przyszłość.

Komendant Główny, Naczelny Dowódca Wojsk Polskich, Józef Piłsudski niech żyje!

Komenda Naczelna P. O. W.

 

Warszawa, 10. XI. 1918.

            Dzień 11 Listopada 1918 roku to data, którą każdy Polak powinien pamiętać i czcić, bez względu na wiek, pełnioną funkcję, status majątkowy i przekonania polityczne. To dzień, który na zawsze zapisał się w naszej historii ale też historii świata, dzień, który wszystkim zniewolonym państwom i narodom daje nadzieję na wolność i zagrzewa do podejmowania działań o walkę o niepodległość.

Jan Sariusz Zamoyski powiedział „Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”. To credo turobińskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum w Turobinie. Młodzież ucząca się w naszej szkole jest wychowywana w duchu patriotyzmu, czemu dajemy wyraz zarówno codzienną pracą jak i aktywnym uczestnictwem w obchodach świąt państwowych.

W 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11 listopada 2018 r. nasza szkoła dała wyraz swej obywatelskiej postawie współorganizując uroczystość. Nad głowami uczestników uroczystości kroczących do kościoła, by wziąć udział w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny  dumnie powiewały sztandary niesione przez uczniów.  Zachwycił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu gimnazjalistów, którzy swoją recytacją i śpiewem przenieśli nas do tych szczególnych chwil z listopada 1918 roku.

Po nabożeństwie udaliśmy się do Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej. Tam, włączając się w ogólnopolską akcję Niepodległa do hymnu odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, po czym nastąpiły przemówienia okolicznościowe. Po nich delegacje wieńcowe, w tym delegacja  z naszej  szkoły, reprezentowanej przez Panią Dyrektor Annę Derkacz złożyły wieńce i kwiaty przy krzyżu, w dowód pamięci o tych, którzy oddali swoje życie w walce o wolność Ojczyzny. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne śpiewanie tak bliskich Polakom pieśni i piosenek legionowych i żołnierskich.

Warto podkreślić, że wśród uczestników uroczystości było wiele dzieci i młodzieży, co dowodzi, że „Pamięć historii żyje w nas” i zostanie przekazana kolejnym pokoleniom.


 

 

“Ojczyzna jest naszą matką ziemską.”

9 listopada 2018 (piątek) cała społeczność szkół w Turobinie wzięła udział w uroczystym odśpiewaniu czterech zwrotek hymnu narodowego, w ramach Ogólnopolskiej Akcji Śpiewania Hymnu Państwowego o godzinie 11:11.  Kontynuując cykl działań podjętych dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przygotowali uroczysty apel. Hasłem przewodnim wystąpienia były słowa Patrona gimnazjum Jana Pawła II: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską”. Za uroczystość byli odpowiedzialni uczniowie klas trzecich gimnazjum pod opieką i kierownictwem P. Jadwigi Derkacz-Łukasik.Dla uczczenia tej wyjątkowej rocznicy, montaż słowno-muzyczny został również zaprezentowany w Kościele Parafialnym w Turobinie, w niedzielę 11 listopada 2018 r. W uroczystości udział wzięły władze gminne, dyrektorzy szkół, młodzież szkolna i mieszkańcy gminy.

 

Autor artykułu: Jadwiga Derkacz-Łukasik

 

 

 

 

TRZY LITERY, KTÓRE CHRONIĄ TWOJE CZTERY „Lekcje z ZUS”

TRZY LITERY, KTÓRE CHRONIĄ TWOJE CZTERY

http://www.zus.pl/edukacja
http://www.zus.pl/edukacja

Pod tym hasłem wszyscy uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego w ZSOiZ realizują projekt przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych. „Lekcje z ZUS” to pierwszy, autorski, projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do starszych pokoleń (zasada solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Uczniowie uczestniczący w projekcie ,,Lekcje z ZUS” mają możliwość udziału w olimpiadzie ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Laureaci olimpiady otrzymają atrakcyjne nagrody, m.in. laptopy, tablety, czytniki e-booków oraz indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie, z którymi ZUS zawarł porozumienie o współpracy.

Projekt oraz olimpiada objęte są honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

II miejsce w Powiecie Chłopców w Piłce Nożnej

II miejsce w Powiecie Chłopców w Piłce Nożnej

     W dniu 22 października 2018r. dziewczęta i chłopcy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Turobinie, ZS z Goraja oraz ZS z Frampola uczestniczyli w międzygminnym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców, który odbył się  na boisku „ Orlik „ w Goraju.

Chłopcy wywalczyli I miejsce nagrodzone awansem na szczebel powiatowy, zaś Dziewczęta zajęły III miejsce.

Wyniki meczów dziewcząt:

Turobin-Frampol   1:2

Turobin- Goraj   0:3

Klasyfikacja końcowa dziewcząt:

  1. Goraj
  2. Frampol
  3. Turobin

Wyniki meczów chłopców:

Frampol – Goraj 2:0

Turobin – Goraj 2:0

Turobin – Frampol 3:1

Klasyfikacja końcowa chłopców:

1. Turobin

2. Frampol

3. Goraj

       W zawodach powiatowych, które odbyły się w Biłgoraju 30.10.2018r., uczestniczyło 5 drużyn:  z Korytkowa Dużego, Majdanu Starego, Tarnogrodu, Biłgoraja  i Turobina

             Chłopcy z naszego gimnazjum zajęli  II m-ce, przegrywając

w finale z Majdanem Starym 2:3, było to bardzo wyrównane ,pełne emocji i zaangażowania spotkanie, bramkę na 3:2(niestety) straciliśmy na minutę przed końcem meczu.

 

 

DUŻE BRAWA DLA CHŁOPAKÓW I GRATULACJE

 

Skład reprezentacji dziewcząt 

 

Skład reprezentacji chłopców
1.    Gwiazdowska Natalia 

2.    Julia Zwolak

3.    Podkościelna Katarzyna

4.    Romanek Katarzyna

5.    Rycaj Weronika

6.    Piątek Martyna

7.    Styk Adrianna

8.    Łukasik Natalia

9.    Mędrek Karolina

10.Łacek Zuzanna

 

Opiekun: Bartłomiej Kowalik

 

1. Chmiel Krystian 

2. Dziewa kamil

3. Dziewa Patryk

4.    Gąbka Maciej

5.    Kozina Łukasz

6.    Mitura Patryk

7.    Mróz Krystian

8.    Padjasek Bartłomiej

9.    Zając Szymon

10.Zdybel Kamil

 

Opiekun: Bartłomiej Kowalik