W dniu 29 maja 2014r. odbył się I konkurs informatyczny pt. „WORDMANIAK 2014”

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań programami użytkowymi wśród uczniów szkół gimnazjalnych, propagowanie kultury informatycznej i umiejętności korzystania z nowoczesnych nośników informacji oraz promowanie i nagradzanie uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności w posługiwaniu się technologią informacyjną. Uczestnicy musieli się wykazać umiejętności z zakresu obsługi programu Microsoft Word. Uczniowie zostali nagrodzeni.

Pierwsze miejsce:       Marcin Padyjasek    uczeń klasy II

drugie miejsce:           Paulina Kłodnicka    uczennica klasy II

trzecie miejsce:           Kamil Gałka             uczeń klasy II

 

Konkurs został przygotowany przez p. Annę Biziorek, dziękuję za pomoc podczas konkursu panu Adamowi Skibie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 1 Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 2 Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 3 Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 4 Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 5 Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 6 Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 7 Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 8 Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 9 Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 10 Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 11 Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 12 Wordmaniak ZSOIZ 2014 foto 13

 

27 maja w ZSOiZ odbył się konkurs recytatorski „W KRĘGU POEZJI JANA PAWŁA II”

Do współzawodnictwa konkursowego przystąpili uczniowie gimnazjów w Turobinie, Żółkiewce, Sułowie i Radecznicy. Uczestnicy recytowali wiersze naszego papieża Jana Pawła II. Wszyscy wykazali się umiejętnością pięknej interpretacji utworów poetyckich.

I miejsce zajęła Aleksandra Pawlos z gimnazjum w Turobinie,

II miejsce Karol Ścibak, uczeń gimnazjum w Żółkiewce,

III miejsce Aneta Peichert z gimnazjum w Turobinie oraz Anna Maria Charkot z gimnazjum     w Radecznicy.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów

Konk.recyt.2014 foto 1 Konk.recyt.2014 foto 2 Konk.recyt.2014 foto 3 Konk.recyt.2014 foto 4 Konk.recyt.2014 foto 5 Konk.recyt.2014 foto 6 Konk.recyt.2014 foto 7

22 maja odbył się I konkurs informatyczny w ZSOIZ „SERWISANT KOMPUTERA 2014”

Konkurs wspólnie przygotowali studenci  I i II roku Studium Policealnego  w zawodzie „technik informatyk” pod kierunkiem p. Adama Skiby.
W konkursie uczestniczyły 3 drużyny (2 osobowe) ze szkół ponadgimnazjalnych i dla tego typu szkół był ten konkurs zorganizowany. Konkurs przebiegł sprawnie i ciekawie dla wszystkich drużyn i zakończył się zwycięstwem drużyny ze szkoły;
„Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju” pod opieką
p. Krzysztofa Sochy. Serdecznie GRATULUJEMY wygranej!!!

Uczestnicy wyrazili nadzieję i chęć uczestnictwa w kolejnych corocznych konkursach informatycznych organizowanych przez ZSOIZ w Turobinie, organizatorzy również mają taką nadzieję aby organizować kolejne edycje w/w zawodów w celu rozwijania zainteresowań szeroko pojętą dziedziną  informatyki i reklamować naszą szkołę w powiecie biłgorajskim (spróbujemy również pozyskać sponsorów).
Pragniemy podziękować wszystkim uczniom i ich nauczycielom za udział w naszym konkursie z informatyki i zapraszamy za rok!

W odnośnikach znajdziecie państwo szczegółowe dane o w/w konkursie a także zapraszamy do obejrzenia fotek z konkursu.
Serdecznie podziękowania dla p. Ani Biziorek za pomoc podczas konkursu.

 

SERWISANT KOMPUTERA 2014  Regulamin i instrukcja

Raport (KOMP2)   Specyfikacja komputera konkursowego

Protokół z konkursu

konk.inform.2014 foto 2 konk.inform.2014 foto 1

konk.inform.2014 foto 17 konk.inform.2014 foto 16 konk.inform.2014 foto 15 konk.inform.2014 foto 14 konk.inform.2014 foto 13 konk.inform.2014 foto 12 konk.inform.2014 foto 11 konk.inform.2014 foto 10 konk.inform.2014 foto 9 konk.inform.2014 foto 8 konk.inform.2014 foto 7 konk.inform.2014 foto 6 konk.inform.2014 foto 5 konk.inform.2014 foto 4 konk.inform.2014 foto 3

 

Jest takie liceum…

Turobin to niewielka miejscowość położona malowniczo w dolinie Poru, na obrzeżach Powiatu Biłgorajskiego. Okoliczni mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem, nie ma tutaj rozwiniętego przemysłu. Dumą Turobina jest istniejące od ponad 60 lat Liceum Ogólnokształcące. Jest to obecnie jedna z nielicznych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Biłgorajskiego, usytuowana w środowisku wiejskim. Na przestrzeni minionych lat wykształciła ona wielu lekarzy, prawników, księży, nauczycieli, wojskowych. Wśród licznych absolwentów szkoły są też tacy, którzy rozsławiali i w dalszym ciągu rozsławiają imię turobińskiego liceum w Polsce i w świecie. Wspominając dawnych słynnych absolwentów nie sposób pominąć Aleksandra Skiby, ucznia liceum w Turobinie w latach 1959 – 1963. Ten wybitny sportowiec w 1974 roku, wraz z drużyną siatkarzy zdobył złoty medal olimpijski podczas mistrzostw świata  odbywających się w Meksyku. Wśród współczesnych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego również jest złoty medalista, jednak w innej dziedzinie. Krzysztof Skiba to obecnie doktorant Politechniki Lubelskiej, a w latach 2004 – 2007 uczeń liceum w Turobinie. W 2014 roku jako zwycięzca konkursu  „Student – wynalazca” za swój wynalazek odebrał złoty medal podczas międzynarodowej wystawy w Genewie. Pokonał silną konkurencję, gdyż swoje prace prezentowało wówczas 790 wynalazców pochodzących z 43 krajów.

Wspomniane dwie postacie zasłynęły w sposób szczególny na arenie międzynarodowej. Nie mniej jednak, każdego roku absolwenci LO w Turobinie odnoszą sukcesy dostając się na różne kierunki studiów wyższych i kończąc je z powodzeniem. Spośród absolwentów kończących Liceum Ogólnokształcące w Turobinie w 2013 roku, ponad 70 procent podjęło studia na państwowych wyższych uczelniach. O jakości kształcenia świadczą corocznie dobre wyniki egzaminów maturalnych, dzięki którym szkoła zajmuje  wysoką pozycję w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy”. W minionym roku szkolnym, turobińskie małe liceum  zaistniało na 327 pozycji na ponad 2000 szkół licealnych.

Liceum Ogólnokształcące w Turobinie od 2000 r. wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, który w swojej ofercie dydaktycznej ma też propozycje dla osób chcących kształcić się w różnych zawodach. Dzięki ustawicznym staraniom dyrektora Pana Marka Majewskiego zmierzającym do pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych budynek szkoły jest modernizowany i doposażany. Standardem każdej pracowni jest sprzęt multimedialny i przedmiotowe pomoce dydaktyczne.

Nauka w każdym typie szkoły odbywa się w małolicznych zespołach klasowych, co umożliwia indywidualizację pracy i dostosowanie jej do ucznia słabego i zdolnego. Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo to kolejne zalety nauki w lokalnych turobińskich szkołach. Jak w każdej szkole także tutaj uczeń ma możliwość rozwoju zainteresowań uczestnicząc w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Oferta dydaktyczna szkoły, każdego roku dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań uczniów rozpoczynających naukę. Na rok szkolny 2014/2015 w ZSOiZ w Turobinie prowadzony jest nabór do dwóch klas liceum. Kandydaci o zainteresowaniach humanistycznych będą mogli podjąć naukę w klasie z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, języka obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Z kolei przyrodnicy będą mogli realizować rozszerzone programy nauczania z biologii, chemii i geografii. Uczniowie, których zainteresowania nie będą jeszcze sprecyzowane mogą wybrać dowolne cztery rozszerzenia spośród wszystkich proponowanych. Uczniowie, którzy będą chcieli kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej i jednocześnie zdobyć zawód  mogą wybrać 4-letnie technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu.

Od wielu lat Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie posiada również ofertę skierowaną do osób dorosłych. Ci, którzy ukończyli szkołę podstawową, gimnazjalną lub zawodową a chcą uzupełnić wykształcenie mogą podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Nauka w tej szkole trwa trzy lata, odbywa się w trybie wieczorowym, 3 razy w tygodniu, umożliwia uzyskanie średniego wykształcenia i zdanie egzaminu maturalnego.

Oferta Szkoły Policealnej skierowana jest do tych, którzy chcą zdobyć zawód a ukończyli szkołę średnią czy ponadgimnazjalną, nie jest wymagane posiadanie matury. Nauka trwa dwa lata  i umożliwia zdobycie zawodu rolniczego –  technik  turystyki wiejskiej lub technik informatyk, w zależności od wybranego kierunku.

Dokonując wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, wśród powszechnej „mody” na szkoły miejskie może warto zwrócić uwagę na zalety małej turobińskiej „szkółki.” Uczeń nie jest tutaj jedynie „ numerem w dzienniku”, ale szanowanym partnerem  znanym każdemu, a wysoki poziom nauczania umożliwia absolwentom rozwijanie zainteresowań na różnych ciekawych kierunkach studiów.

Spotkanie Opłatkowe

Tradycją naszej szkoły jest coroczne spotkanie opłatkowe. Ostatniego dnia przed przerwą świąteczną, cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej . Na początku dyrektor zabrał głos i złożył życzenia uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną, przygotowaną pod czujnym okiem pań: Moniki Szymańskiej, Ewy Polskiej i Doroty Skiby. Po występie uczniów ks. Zbigniew Zarzeczny przeczytał fragment Ewangelii wg. św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim,po czym wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie serdeczne życzenia.

 

oplatek2013 foto 1 oplatek2013 foto 2 oplatek2013 foto 3 oplatek2013 foto 4 oplatek2013 foto 5 oplatek2013 foto 6 oplatek2013 foto 7 oplatek2013 foto 8 oplatek2013 foto 9 oplatek2013 foto 10 oplatek2013 foto 11 oplatek2013 foto 12 oplatek2013 foto 13 oplatek2013 foto 14

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie wychodzi z inicjatywą powołania „Klubu Przyjaciół Szkoły”.

Mając na względzie kultywowanie chlubnych tradycji naszej placówki, jej wspieranie i rozwój oraz promocję funkcjonujących obecnie typów szkół zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wyjść naprzeciw naszej inicjatywie na spotkanie organizacyjne , które odbędzie się  18 grudnia 2013 r. o godz.15:00 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

 

Pytania, zgłoszenia, propozycje prosimy kierować na adres : turobin@amm.net.pl, lub pod numerem telefonu 84 683 33 36. Zapraszamy też do śledzenia naszej strony internetowej http://www.zsoiz.loturobin.pl

                                                                        

Serdecznie zapraszamy
  Dyrektor  ZSOiZ  Marek Majewski

 

,,Człowieczy los nie jest bajką ani snem, człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem. człowieczy los niesie trudy, żal i łzy. Pomimo to można go zmienić w dobry lub zły.”

Te słowa piosenki Anny German były mottem uroczystości ślubowania uczniów klas I ZSOiZ w Turobinie. Odbyła się ona 28 listopada 2013 roku. Uczniom w tej uroczystej chwili towarzyszyli dostojni goście na czele z ks. Dziekanem, Wójtem Gminy Turobin, przewodniczącym Rady Gminy, rodzicami. Cała oprawa artystyczna przygotowana była przez młodzież pod kierunkiem wychowawców klas I p. Annę Górę, Małgorzatę Kolano i Michała Zdybla.  Po części oficjalnej wszyscy doskonale bawiliśmy się na dyskotece, która trwała do późnych godzin wieczornych.

 

 

„WIEM KOMU UWIERZYŁEM”

Pod takim hasłem odbyła się 29 pielgrzymka maturzystów lubelskich na Jasną Górę. 19 października 2013 roku uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcą i opiekunami udali się do Częstochowy, aby wspólnie stanąć przed Cudownym Obrazem i powierzyć Matce Boskiej swoje intencje. Młodzieży podczas pielgrzymki towarzyszył ksiądz Zbigniew Zarzeczny oraz dyrektor szkoły, pan Marek Majewski.

 

pielgrz.matu.2013. foto 1 pielgrz.matu.2013. foto 2 pielgrz.matu.2013. foto 3 pielgrz.matu.2013. foto 4 pielgrz.matu.2013. foto 5

Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014

Dnia 10 października 2013 r. uczniowie klas III Gimnazjum im. Jana Pawła II w  Turobinie wzięli udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Uczniom towarzyszyli w-ce dyrektor – Marian Lachowicz, wychowawcy klas: p. Ewa Polska, p. Jadwiga Derkacz-Łukasik, p. Maria Omiotek oraz p. Anna Góra, p. Kinga Widzińska, p. Marzena Sobstyl i p. Gabriela Misztal.

Od rana uczestnicy pielgrzymki gromadzili się na placu przed klasztorem. Na wałach ustawiały się poczty sztandarowe z 400 szkół. Rozpoczęliśmy mszą świętą o godzinie 11.00, którą w asyście około 100 kapłanów celebrował ks. Bp Henryk Tomasik. Każdy uczestnik pielgrzymki otrzymał pamiątkowy krzyżyk z napisem ,,Jezu, ufam Tobie’’

Nasze spotkanie u Tronu Matki Bożej Królowej Polski było ważnym elementem integracji Rodziny szkół, jak również doskonałą okazją do nawiedzenia Jasnej Góry. Obecność przedstawicieli tak wielu szkół noszących imię Jana Pawła II jest świadectwem, że nauczanie naszego Patrona i wartości jakimi się kierował są dla nas drogowskazem, za którym podążamy.

 

Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 1 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 2 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 3 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 4 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 5 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 6 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 7 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 8 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 9 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 10 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 11 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 12 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 13 Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę 2013/2014 foto 14