Aktualności 2016-2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016-2017

23 czerwca 2017 roku uroczyście; mszą świętą i akademią zakończyliśmy rok szkolny 2016-2017. Uczniowie otrzymali świadectwa, a wyróżniający się nagrody książkowe. Życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku w wakacje. Do zobaczenia we wrześniu. Zapraszamy do obejrzenia galerii:

Gminny Turniej Wiedzy o Sporcie

Gminny Turniej Wiedzy o Sporcie

 

Turniej odbył się 20.03.2017r.

 

Organizatorami byli: nauczyciele ZSOiZ w Turobinie.

-p. dyr. Marian Lachowicz

-p. Małgorzata Kolano

-p. Bartłomiej Kowalik

-p. Michał Zdybel

 

W turnieju uczestniczyło 15 zawodników, składał się z 3 etapów.

W pierwszym etapie było 25 pytań zamkniętych. Do drugiego etapu dostało

się 10 uczestników. Runda trzecia odbywała się na zasadzie telewizyjnego programu „Jeden z dziesięciu”. Do ścisłego finału awansowało 5 osób. Po zaciętej walce i wielu pytaniach zwycięzcą „Turnieju Wiedzy o Sporcie”

został Leszek Brodaczewski.

 

Pomiędzy drugim i trzecim etapem wyświetlane były filmy o tematyce sportowej.

Część pierwsza „ Gwiazdy sportu i słynne komentarze„

Część druga „Wspomnień czar z lat 70-tych”

Filmy były przygotowywane z pomocą uczniów : Damiana Bidy i Marka Podkościelnego.

 

W turnieju uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz osoby z gminy:

– Leszek Brodaczewski                          Marcin Woźny

– Adam Skiba                                           Łukasz Majkut

– Mateusz Antończak                             Paweł Podkościelny

– Mateusz Szafraniec                              Sebastian Podkościelny

– Kamil Dziewa                                         Jacek Szumski

– Michał  Biziorek                                     Michał Śledź

– Krystian Chmiel                                      Patryk Mitura

– Patryk Zalewski                                      Jakub Krzyżan

 

Nagrody dla uczestników turnieju ufundowane zostały przez Radę Rodziców oraz Urząd Gminy w Turobinie.

 

 

„Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”

„Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”

 

 

„Pamięć o przeszłości oznacza

zaangażowanie w przyszłość”

Jan Paweł II

                          Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie pod opieką nauczyciela historii Pani mgr Agnieszki Lis uczestniczyli w zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu konkursie wiedzy o powstaniu zamojskim. Celem konkursu było kultywowanie pamięci o Powstaniu Zamojskim oraz kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii powstania i okupacji hitlerowskiej na Zamojszczyźnie. Sukcesem zakończył się udział dwóch uczennic klasy III naszego Liceum Ogólnokształcącegow Turobinie: Anety Peichert oraz Aleksandry Pawlos. Uzyskały one tytuł laureata konkursu i zajęły czołowe miejsca spośród ponad 120 uczestników.

Dnia 1 marca 2017 roku w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu miała miejsce konferencja, będąca uroczystym podsumowaniem projektu poświęconemu upowszechnianiu wiedzy na temat Powstania Zamojskiego. Patronami konferencji byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Wzięli w niej udział uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata „Konkursu Wiedzy o Powstaniu Zamojskim” pod opieką nauczycieli zaangażowanych w realizacją przedsięwzięcia. Zaproszone zostały także dwie uczennice klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Turobinie: Aneta Peichert oraz Aleksandra Pawlos wraz z opiekunem Panią mgr Agnieszką Lis.

 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Uczestnictwo w konferencji poświęconej 75 rocznicy powstania Zamojskiego było formą uczczenia Żołnierzy Wyklętych, ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku. 

Program spotkania rozpoczął się od przemówienia Pana posła Sławomira Zawiślaka, następnie odbyła się projekcja filmu pt.  „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”,  który powstał z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość we współpracy z Telewizją Polską – TVP 3 Lublin. Film jest fabularyzowany, z udziałem weteranów, grup rekonstrukcji historycznej. Film dotyczył tragicznych losów polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej. Przybliżał on widzowi informacje o niemieckich akcjach wysiedleńczych i pacyfikacyjnych na tym terenie oraz bohaterskiej walce zbrojnej oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w obronie ludności cywilnej oraz na rzecz wywalczenia niepodległości. Wykorzystano w nim również fragmenty materiałów historycznych. Po projekcji i wystąpieniu Kombatantów nastąpiło podsumowanie „Konkursu Wiedzy o Powstaniu Zamojskim” i uroczyste wręczenie dyplomów uznania dla laureatów.  Wśród nagrodzonych były również uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie.  Po wręczeniu dyplomów i wspólnej fotografii odbyła się część artystyczna. Na zakończenie uroczystości Pan poseł Sławomir Zawiślak przekazał informacje o planowanej nagrodzie specjalnej przeznaczonej dla laureatów konkursu oraz ich opiekunów – wyjeździe do Sejmu.

 

Opracowała: Agnieszka Lis

 

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

 

XI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego – Turobin 2017

W sobotę 11 lutego 2017 roku w sali gimnastycznej ZSOiZ w Turobinie odbył się jedenasty Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły. Celem tej sportowej rywalizacji była integracja środowiska lokalnego, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym oraz sportowa rywalizacja. W zawodach wzięło udział ponad 50 uczestników.

Rywalizacja odbyła się w czterech kategoriach:

  1. Dziewczęta ze szkoły podstawowej
  2. Chłopcy ze szkoły podstawowej
  3. Dziewczęta z gimnazjum i starsze
  4. Chłopcy z gimnazjum i starsi.

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach:

Dziewczęta – Szkoła Podstawowa:

I miejsce –Patrycja Król

II miejsce – Martyna Derkacz

III miejsce – Wiktoria Bogucka

Chłopcy – Szkoła Podstawowa:

I miejsce – Kacper Więczkowski

II miejsce – Kacper Polski

III miejsce – Adrian Furmaga

Dziewczęta – Gimnazjum i starsze

I miejsce – Paulina Król

II miejsce – Weronika Antończak

III miejsce – Agata Dziura

Chłopcy – Gimnazjum i starsi

I miejsce – Wojciech Brodaczewski

II miejsce – Paweł Chłopek

III miejsce – Arkadiusz Stanicki

         Zwycięzcy turnieju otrzymali z rąk dyrektora szkoły p. Anny Derkacz oraz Wójta Gminy p. Eugeniusza Krukowskiego dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy Turobin. W tegorocznej edycji turnieju znalazły się nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika zawodów sponsorowane przez ZSO i Z w Turobinie. Najmłodszym uczestnikiem był Mateusz Polski, natomiast najstarszym – p. Zbigniew Bielak.

Organizatorami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego z ZSOiZ w Turobinie: Bartłomiej Kowalik , Małgorzata Kolano, Michał Zdybel.    .

Zapraszamy do dalszej współpracy w kolejnych latach. 😀

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie © 2016 Frontier Theme