„STO LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI” W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH

„STO LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI” W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH 

 

22 maja 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie miała miejsce uroczystość, odbywająca się pod hasłem ,,Niepodległość znaczy wolność , słowo najpiękniejsze”. Zgromadziła ona całą społeczność szkolną oraz licznie przybyłych  gości. Swoją obecnością zaszczycili nas panowie i panie:  Stanisław Górny – przewodniczący Rady Gminy w Turobinie; Adam Romański – przewodniczący komisji oświaty; Alfred Sobótka – radny powiatowy; dyrektorzy okolicznych szkół: Wiesław Białek, Renata Ogorzałek, Ryszard Mróz, Małgorzata Sikora, Jolanta Dzwolak. Na uroczystość przybyli też rodzice i dziadkowie naszych uczniów. W podniosły nastrój spotkania wprowadziła zebranych pani Anna Derkacz, dyrektor ZSOiZ.

Akademia przygotowana przez uczniów klas gimnazjalnych i licealnych wpisała się w cykl działań szkolnych w ramach obchodów 100 lat niepodległej Polski. Młodzi artyści przypomnieli kilka istotnych wydarzeń historycznych. Kostiumy wypożyczone z lubelskiego teatru oraz samodzielnie przygotowane przez uczniów pozwoliły oddać klimat minionych lat. Recytacja poezji patriotycznej umożliwiła słuchaczom poznanie emocji i doznań, towarzyszących Polakom w dążeniach wolnościowych. Chórek szkolny przypomniał pieśni i  piosenki,  bliskie sercom kilku pokoleń Polaków, na różnych drogach prowadzących do odzyskania niepodległości. Inscenizacja historyczna, której zamysłem było połączenie recytacji ze śpiewem i prezentacją scen, przybliżyła wszystkim wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, o których każdy Polak powinien pamiętać.

Uroczystości szkolne poprzedziła msza święta odprawiona w kościele parafialnym, podczas której wszyscy uczcili pamięć o świętym Janie Pawle II, patronie naszego gimnazjum. Dobro Ojczyzny było zawsze bliskie sercu Papieża Polaka, który podczas swoich pielgrzymek wielokrotnie przypominał rodakom o patriotycznych powinnościach. Młodzież ZSOiZ w Turobinie, przygotowując uroczystość szkolną, udowodniła, iż słowa Jana Pawła II są wciąż aktualne i ważne. Papież mówiąc, iż ,,Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro- Ojczyznę”, podkreślał ,jak cenną wartością dla wszystkich Polaków jest pamięć historyczna.

Przygotowanie artystyczne uroczystości panie: Justyna Brzozowska i Anna Góra.

Dekoracje: Czesława Bida.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja & Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSOiZ w Turobinie

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja & Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSOiZ w Turobinie

27 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie odbyła się akademia z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy IIA i IIIB gimnazjum pod opiekę Edyty Misztal-Hajduk, Iwony Romańskiej oraz Adama Pytra.

Gimnazjaliści zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, śpiewali pieśni patriotyczne, recytowali wiersze, przybliżając dzieje uchwalenia w Rzeczypospolitej  pierwszej w Europie ustawy zasadniczej.

Akademia odbyła się również w Kościele Parafialnym św.  Dominika w Turobinie.
Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSOiZ w Turobinie

27 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów szkół średnich ZSOiZ w Turobinie. W tym dniu uczniowie klas maturalnych zebrali się, aby z rąk swoich wychowawców odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Naukę ukończyli uczniowie klas liceum ogólnokształcącego i  technikum. Pożegnaliśmy również absolwentów liceum dla dorosłych.

Część oficjalną pożegnania absolwentów rozpoczęła   Pani Dyrektor Anna Derkacz. Powitała  serdecznie wszystkich  przybyłych na tę uroczystość. 

Następnym ważnym punktem pożegnalnego spotkania było przekazanie sztandaru młodzieży klas I i II. Nowy skład pocztu sztandarowego wziął udział w uroczystym ślubowaniu. Tegoroczni absolwenci powtarzali tekst ślubowania, w którym zobowiązywali się do dbania o dobre imię swojej szkoły oraz bycia uczciwym człowiekiem i obywatelem naszej ojczyzny.

Tradycyjnym punktem uroczystości było też podkreślenie sukcesów uczniów kończących naszą szkołę oraz przejawów ich aktywności.   Absolwenci, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce odebrali świadectwa z wyróżnieniem, upominki i nagrody książkowe. Docenieni zostali również ci, którzy godnie reprezentowali szkołę, angażowali się w życie kulturalne, odnosili sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.

Do dyrekcji, nauczycieli i wychowawców zwrócili się także sami rodzice. W ich imieniu przemówiła Pani Anna Rafał.  Dziękowała za wychowanie młodzieży, przygotowanie do matury,  rozwijanie talentów i  stworzenie dobrych warunków do nauki.

Tegoroczni absolwenci także nie zapomnieli o tych, dzięki którym mogli przebyć tak ważny w ich życiu etap. Przedstawiciele maturzystów zwrócili się  do Pani Dyrektor, nauczycieli i wychowawców. Wyrazem szacunku i wdzięczności były piękne, czerwone róże, wręczane przez delegacje młodzieży. W imieniu maturzystów słowa podziękowania dla nauczycieli za cierpliwe przekazywanie wiedzy, wskazanie perspektyw , wspieranie w trudnych chwilach skierowała  absolwentka Patrycja Łyda.

Dopełnieniem uroczystości była część artystyczna. Przygotowała ją młodzież  obecnej klasy II, pod kierunkiem wychowawczyni Pani Małgorzaty Kolano.   

Żywimy nadzieję, że tegoroczni absolwenci zachowają w swojej pamięci wszystko, co najlepsze z tych dni. Życzymy im spełniania wszystkich marzeń.

LEKKOATLETYCZNY POWIATOWY MEMORIAŁ EUGENIUSZA SOŁTYSIAKA

UCZNIOWIE REPREZENTUJĄCY ZSOiZ

W TUROBINIE NA LEKKOATLETYCZNYM POWIATOWYM MEMORIALE

EUGENIUSZA SOŁTYSIAKA

W BIŁGORAJU 10.05.2018

 

Lp. Nazwisko imię Klasa Konkurencja Wynik Miejsce
1. Stachyra Paulina

Kalamon Julia

 

Marek Podkościelny

Albert Podkościelny

Zając Szymon

III B

III B

 

III B

III A

II B

Bieg na dystansie 100m.

 

 

 

 

12, 83

12,65

13,12

 

 

 

II m-ce

2.  

Dziewa Kamil

Szafraniec Mateusz

 

II A

III B

Bieg na dystansie 1000m.

 

 

2,57,20

 

 

II m-ce

 

3.  

 

Rożek Patrycja

Polska Karolina

Graboś Damian

Śledź Michał

 

 

III A

III A

III B

III A

Pchnięcie kulą  

 

8,02 m       

7,98 m

 

 

II m-ce

IIIm-ce

4. Romańska Dominika

Rożek Patrycja

Stachyra Paulina

Kalamon Julia

Dziewa Patryk

Dziewa Kamil

Albert Podkościelny

Podkościelny Marek

  Sztafeta

4x100m.

 

59,58

 

 

 

 

51,46

 

IVm-ce dz.

w pow.

 

III m-ce chł.

w powiecie

 

5. Brodaczewska Małgorzata

Łukasik Natalia

Dziewa Patryk

 

III B

II B

II A

300m.  

 

 

42, 77

 

 

 

II m-ce

6. Król Olga

Podkościelna Katarzyna

Jamroży Kacper

Kryk Kamil

 

III B

II A

 

II B

III B

 

Skok w dal 4,12 m

 

 

 

 

4,97

II m-ce

w pow.

 

 

III

m-ce

w pow.

 

 

 

7.

 

 

 

Romańska Dominika

Olejko Weronika

Mamona Monika

 

 

 

 

III A

III B

III B

 

 

 

 

Bieg 600 m

 

 

 

 

2.01 s

2,05 s

2, 18 s

 

 

 

 

III m-c

w powiecie

 

Podsumowując starty naszych wszystkich uczniów w zawodach drużynowej ligi lekkoatletycznej dziewczęta zajęły III miejsce w powiecie natomiast chłopcy zajęli II miejsce w powiecie dzięki czemu uzyskali awans na zawody rejonowe.

W punktacji drużynowej gimnazjów dziewcząt i chłopców 

w Lekkoatletycznym Memoriale Eugeniusza Sołtysiaka nasza szkoła zajęła I miejsce

GRATULUJEMY !!!

 

Narty 2018

Dnia 01.03.2018 roku odbył się wyjazd na stok do Chrzanowa. Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie ZSOiZ w Turobinie oraz Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej.

Uczniowie świetnie się bawili w mroźnej ale słonecznej pogodzie, opanowując elementarne umiejętności jazdy łukami płużnymi i doskonaląc jazdę równoległą.

Poznali zasady korzystania z urządzeń i sprzętu narciarskiego oraz zasady bezpiecznego korzystania na stoku. Sporadyczne wywrotki i efektowne loty narciarskie (jeszcze bez lądowania telemarkiem) były dodatkiem zwieńczającym ten dzień. Chętni mieli możliwość zjedzenia gorącej kiełbaski z ogniska oraz ogrzania się przy nim.

Organizatorami wyjazdu byli nauczyciele wychowania fizycznego Bartłomiej Kowalik , Michał Zdybel. 

XII OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

3 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie odbył się XII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Turobin. O 9.00 Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski serdecznie powitał uczestników spotkania.

Następnie uczniowie – uczestnicy zawodów – pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego przeprowadzili losowanie. Kiedy już było wiadome kto z kim gra, rozpoczęły się rozgrywki.

W zaciętej walce wzięło udział 39 zawodników.

Walczących charakteryzowały: dobre przygotowanie, silna wola walki, zdrowa rywalizacja. Zawodników dopingowała licznie zgromadzona publiczność.

W każdej z czterech kategorii wyłoniono zwycięzców:

 1. Dziewczęta – szkoła podstawowa
 1. Patrycja Król
 2. Karolina Woźnica
 3. Edyta Brodziak
 1. Chłopcy – szkoła podstawowa
 1. Kacper Więczkowski
 2. Mikołaj Batyra
 3. Adrian Furmaga

III. Dziewczęta/ kobiety OPEN (dla wszystkich)

 1. Paulina Król
 2. Magdalena Śledź
 3. Paulina Ogorzałek
 1. Chłopcy/mężczyźni OPEN (dla wszystkich)
 1. Wojciech Brodaczewski
 2. Paweł Chłopek
 3. Rafał Gwiazdowski

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski.

Organizacją turnieju, czyli przygotowaniami i jego przebiegiem zajęli się nauczyciele wychowania fizycznego: Bartłomiej Kowalik, Małgorzata Kolano, Michał Zdybel, Jolanta Kozina i Mariola Buryta.

Turniej z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Biorą w nim udział dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna ale też dorośli mieszkańcy Turobina i okolic. Do udziału w turnieju może się zgłosić każdy, wystarczy trochę umiejętności, chęci, dystansu do siebie i potrzeby spędzenia wolnego czasu w nieco inny sposób niż zwykle.

Zawody sportowe z piłki siatkowej oraz koszykówki Goraj 2018

Dnia 27 lutego 2018 roku w szkole w Goraju odbyły się zawody sportowe z piłki siatkowej oraz koszykówki. Brały w nich udział różne szkoły z naszego regionu. tj. Gimnazjum z Goraja , Turobina i Frampola w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Emocje były niesamowite. Drużyny wykazały duże zaangażowanie ,a różnice punktowe były nieduże. Widownia była zaskoczona tymi zawodami i nikt nie mógł powiedzieć kto wygra bo punktacja cały czas się zmieniała na jedną bądź drugą stronę. Wszyscy oglądali mecz z zaciekawieniem oraz wspierali swoje drużyny.

Po tak długim czasie ogłoszono wyniki i pierwsze miejsce w koszykówce zajęła szkoła z Goraja dziewczęta oraz chłopcy, drugie miejsce Turobin chłopcy i dziewczęta.

Miejsca w piłce siatkowej przedstawiają się następująco: pierwsze miejsce  szkoła z Goraja dziewczęta i chłopcy, drugie miejsce w kategorii dziewcząt gimnazjum z Turobina, trzecie miejsce Frampol.

Drugie miejsce wśród chłopców zajęła drużyna z Frampola, trzecie miejsce chłopcy z Turobina. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach sportowej rywalizacji!

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Dnia 22 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczejph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.Jego głównym celem jest promocja przepisów pożarowych, ale także historii, tradycji czy sprzętu straży pożarnej.

W konkursie brały udział szkoły z całej gminy.Uczestnicy przystąpili do rywalizacji w trzech grupach wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy VII oraz klasy II-III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę w formie pisemnego testu, który nadzorował przewodniczący komisji Pan Dariusz Adamek przedstawiciel PSP w Biłgoraju. Po podsumowaniu liczby punktów zdobytych przez uczestników komisja wyłoniła zwycięzców:

II GRUPA

 1. Ewa Kwiatkowska–gimnazjum w ZSOiZ w Turobinie
 2. Daniel Kolano – gimnazjum w ZSOiZ w Turobinie
 3. Karolina Mędrek – gimnazjum w ZSOiZ w Turobinie

III GRUPA

 1. Jakub Trumiński – Liceum Ogólnokształcące w ZSOiZw Turobinie
 2. Klaudia Bogucka – Liceum Ogólnokształcące w ZSOiZw Turobinie
 3. Marcin Gąsławski – Liceum Ogólnokształcące w ZSOiZw Turobinie.

Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjnenagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Turobinie. Zdobywcy pierwszych miejsc z trzech grup wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych!

Autor: Anna Biziorek

Z życia biblioteki ZSOiZ w Turobinie – aktualizacja 2017-2018

Z życia biblioteki ZSOiZ w Turobinie

 

 Rok szkolny 2017/2018

(Konkursy/ apele/ akcje)

 • 11.2017r. przeprowadzony został konkurs czytelniczy o bohaterach literackich
 1. ,,Nie tylko ze szkolnych lektur’’, w którym brało udział 14 uczniów ZSOiZ.

Zwycięzcami zostali:

I  miejsce Justyna Czerpak kl.III LO

II miejsce Dominika Wilk kl.II LO

III miejsce Karolina Bartosiak kl.IIa Gim.

 

 • 11.2017r. odbyła się akcja promująca czytelnictwo pt. ,,Narodowe czytanie Wesela S. Wyspiańskiego” na godzinie wychowawczej.

 

 • 11.2017r. odbył się spektakl promujący czytelnictwo pt. ,,Gawęda o Weselu S. Wyspiańskiego”, w którym brało udział 16 uczniów z kl.IIIb i IIa.

 

 

Rok szkolny 2016/2017r.

(Konkursy / wystawy/ akcje)

 • 03.2017r. odbył się konkurs czytelniczy z wiedzy ogólnej pt. ,,To już wiem’’, w którym brało udział 14 uczniów ZSOiZ .

Zwycięzcami zostali:

I miejsce Karolina Bartosiak kl.Ia Gim.

II miejsce Marta Kufel kl.IIIb Gim.

III miejsce Agnieszka Bielak kl.IIa Gim.

 

 • 03.2017r. w bibliotece szkolnej odbył się ,,Dzień poezji’’, czyli wystawa książek zachęcająca uczniów do czytania utworów lirycznych.

 

 • 04.2017r. przeprowadzono konkurs plastyczny we współpracy z nauczycielem plastyki p. Cz. Bida na plakat promujący czytelnictwo, w którym brało udział 18 uczniów:

Zwycięzcami zostali:

I miejsce Pieczonka Marika kl.IIIb Gim.

II miejsce Hargot Kamila kl.IIa Gim.

III miejsce Zuzanna Łacek kl.Ib Gim.

 

Rok szkolny 2015/2016

Konkursy wewnątrzszkolne:

 • 10.2015r. odbył się konkurs biblioteczny skierowany do uczniów ZSOiZ w Turobinie pt. ,,Nie udawaj Greka, czyli ze związkami frazeologicznymi za pan brat’’, w którym brało udział 11 uczestników.

 

Zwycięzcami zostali:

I  miejsce Aneta Peichert kl. II LO

II miejsce Karolina Hejduk kl.ILO

III miejsce  Patrycja Rożek klIa Gim

 

 • 02.2016r. przeprowadzony został konkurs czytelniczy pt. ,,Z lekturą jest mi po drodze’’, w którym uczestniczyło 14 uczniów ZSOiZ.

Zwycięzcami zostali:

      I miejsce Marcela Łupina kl.IIIb Gim

II miejsce Szymon Chłopek kl.IIIa Gim

III miejsce Agata Kolano kl.IIIb Gim