KONKURS CZYTELNICZY ZE ZNAJOMOŚCI „PRZEDWIOŚNIA” STEFANA ŻEROMSKIEGO

WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO ZE ZNAJOMOŚCI „PRZEDWIOŚNIA” STEFANA ŻEROMSKIEGO ADRESOWANEGO DO UCZNIÓW ZSOiZ W TUROBINIE ODBYTEGO 28.11.2018 r.

I MIEJSCE – SĘDZIAK ALEKSANDRA – KL.III A
II MIEJSCE – KULA KATARZYNA – KL. I LO
III MIEJSCE – BARTOSIAK KAROLINA – KL. III A

GRATULUJEMY!!!

„Książki, które warto przeczytać”

We wrześniu 2018 roku odbyła się ogólnopolska akcja Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W naszym Zespole Szkół dnia 26.09.2018 roku włączyliśmy się do tej akcji czytając stosowny fragment lektury na godzinie wychowawczej.

Z racji Miesiąca Bibliotek Szkolnych w październiku zorganizowano Wystawę: „Książki, które warto przeczytać”(16 i 18.10.2018r.). Bibliotekarz wraz z chętnymi uczniami wybrał i wyeksponował na korytarzu szkolnym książki zakupione ostatnio w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie i inne osoby zainteresowane książkami miały możliwość obejrzenia i ewentualnego wypożyczenia wybranej pozycji na miejscu.

W miesiącu październiku ogłoszono również konkurs czytelniczy dla uczniów Zespołu Szkół ze znajomości „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Z życia biblioteki ZSOiZ w Turobinie – aktualizacja 2017-2018

Z życia biblioteki ZSOiZ w Turobinie

 

 Rok szkolny 2017/2018

(Konkursy/ apele/ akcje)

  • 11.2017r. przeprowadzony został konkurs czytelniczy o bohaterach literackich
  1. ,,Nie tylko ze szkolnych lektur’’, w którym brało udział 14 uczniów ZSOiZ.

Zwycięzcami zostali:

I  miejsce Justyna Czerpak kl.III LO

II miejsce Dominika Wilk kl.II LO

III miejsce Karolina Bartosiak kl.IIa Gim.

 

  • 11.2017r. odbyła się akcja promująca czytelnictwo pt. ,,Narodowe czytanie Wesela S. Wyspiańskiego” na godzinie wychowawczej.

 

  • 11.2017r. odbył się spektakl promujący czytelnictwo pt. ,,Gawęda o Weselu S. Wyspiańskiego”, w którym brało udział 16 uczniów z kl.IIIb i IIa.

 

 

Rok szkolny 2016/2017r.

(Konkursy / wystawy/ akcje)

  • 03.2017r. odbył się konkurs czytelniczy z wiedzy ogólnej pt. ,,To już wiem’’, w którym brało udział 14 uczniów ZSOiZ .

Zwycięzcami zostali:

I miejsce Karolina Bartosiak kl.Ia Gim.

II miejsce Marta Kufel kl.IIIb Gim.

III miejsce Agnieszka Bielak kl.IIa Gim.

 

  • 03.2017r. w bibliotece szkolnej odbył się ,,Dzień poezji’’, czyli wystawa książek zachęcająca uczniów do czytania utworów lirycznych.

 

  • 04.2017r. przeprowadzono konkurs plastyczny we współpracy z nauczycielem plastyki p. Cz. Bida na plakat promujący czytelnictwo, w którym brało udział 18 uczniów:

Zwycięzcami zostali:

I miejsce Pieczonka Marika kl.IIIb Gim.

II miejsce Hargot Kamila kl.IIa Gim.

III miejsce Zuzanna Łacek kl.Ib Gim.

 

Rok szkolny 2015/2016

Konkursy wewnątrzszkolne:

  • 10.2015r. odbył się konkurs biblioteczny skierowany do uczniów ZSOiZ w Turobinie pt. ,,Nie udawaj Greka, czyli ze związkami frazeologicznymi za pan brat’’, w którym brało udział 11 uczestników.

 

Zwycięzcami zostali:

I  miejsce Aneta Peichert kl. II LO

II miejsce Karolina Hejduk kl.ILO

III miejsce  Patrycja Rożek klIa Gim

 

  • 02.2016r. przeprowadzony został konkurs czytelniczy pt. ,,Z lekturą jest mi po drodze’’, w którym uczestniczyło 14 uczniów ZSOiZ.

Zwycięzcami zostali:

      I miejsce Marcela Łupina kl.IIIb Gim

II miejsce Szymon Chłopek kl.IIIa Gim

III miejsce Agata Kolano kl.IIIb Gim

Z życia biblioteki ZSOiZ w Turobinie – r. szk. 2014/15

Z życia biblioteki ZSOiZ w Turobinie – r. szk. 2014/15

Konkursy
◄ 4.11.2014r. został przeprowadzony konkurs czytelniczy „ Potyczki językowe” dla klas
I – III Gimnazjum z wiedzy o języku ojczystym i poprawności językowej. Udział wzięło
17 uczniów Gimnazjum. Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Hejduk Karolina – kl. III A
II miejsce – Kalamon Ilona – kl. III A
III miejsce – Czerpak Justyna – kl. III B

◄ 20.11.2014r. odbył się konkurs dotyczący życia i twórczości Mikołaja Reja
( ojca literatury polskiej) adresowany do wszystkich klas LO i Technikum. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów LO.
I miejsca – Pawlos Aleksandra – kl. I LO
– Pizoń Helena – kl. I LO
– Pawlos Sandra – kl. III L O
II miejsce – Mitura Angelika – kl. I LO

Zwycięzcom obu konkursów bibliotecznych – GRATULUJEMY!!!
( Nagrody książkowe zostały wręczone podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych – 27.11.2014r.)
Akcja biblioteczna
◄Pod koniec listopada 2014r. została ogłoszona akcja biblioteczna „ Podaruj książkę swojej bibliotece” o następującej treści:
Jeśli posiadasz w swojej domowej biblioteczce książki, które chciałbyś by przeczytał je ktoś inny, a możesz je podarować bibliotece, bo nie są Ci już potrzebne – to prosimy o taki dar.
Chętni uczniowie( ale również nauczyciele, rodzice i inni chętni) darują książki do biblioteki.
Akcja trwa od 24.11.2014r. do końca kwietnia 2015r. Zapisujemy nazwiska darczyńców
i tytuły książek w bibliotece. Podsumowanie akcji bibliotecznej – pod koniec roku szkolnego.

BIBLIOTEKARZ
JADWIGA PIZOŃ

BIBLIOTEKA

W ramach projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych nasza Biblioteka dostała 4 nowiutkie komputery!
Są one wyposażone w najnowsze podzespoły i nowy system operacyjny
W ramach projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych nasza Biblioteka dostała 4 nowiutkie komputery!

Na podanych niżej linkach do stron internetowych można dowiedzieć się o nowym systemie wszystkich informacji …bardzo polecamy!
http://www.vista.pl/
http://www.microsoft.com/poland/windows/products/windowsvista/seeit/default.mspx

biblioteka foto 1 biblioteka foto 2 biblioteka foto 3 biblioteka foto 4 biblioteka foto 5

Nasza biblioteka szkolna pełni funkcje usługowe: gromadzenie i udostępnianie zbiorów, opracowanie biblioteczne, wyszukiwanie potrzebnych informacji z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł (w tym Internetu), od roku część czytelni przekształcono na pracownię multimedialną, no i bardzo dobrze.

Korzystają z niej: uczniowie i nauczyciele naszej szkoły: ZSOiZ w Turobinie, uczniowie i nauczyciele innych szkół m.in.: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły rzemieślniczej, pracownicy szkoły, nasi absolwenci również studenci różnych uczelni, rodzice uczniów. Wszyscy czytelnicy traktowani są z uwagą i należnym szacunkiem. Staram się sprostać w miarę możliwości wymaganiom wszystkich czytelników, a z obserwacji uczniów garnących się do Internetu pragnę podzielić się następującymi spostrzeżeniami: często widać wyraźnie “nerwicę darmochy” chęć blokowania dostępu do komputera bez uzasadnionego powodu, wysyłania sms-ów “na liczbę”, wdzierania się na niepotrzebne strony, uzależnienie od gier komputerowych. Nie jest to na szczęście zjawisko nagminne, zaś uczniom u których je zaobserwowałam cierpliwie wyjaśniam cel komputeryzacji, oraz normy zachowania ogólnie przyjęte jako obowiązujące. Doceniając Internet jako źródło, narzędzie, a nawet, jak niektórzy wyznawcy Internetu chcą, metodę informacji, proponuję młodzieży zachowanie pewnego dystansu do serwisu informacyjnego i ofert internetowych, co bywa odbierane przez niektórych jako hasła pozytywistyczne. Udział młodzieży w społeczeństwie informacyjnym nie jest wyzwaniem do umiejętności obsługi komputera, poczty elektronicznej i Internetu. Nie jest wyłącznie. Tej modzie bałwochwalczego hołdowania technicyzacji i wirtualizacji należy się przeciwstawić, bo jest ona dla edukacji szkodliwa. Jeżeli informacja ma być metodą stosowaną w dydaktyce szczegółowej, to winna być traktowana całościowo, a nie technicystycznie. Zależy mi na tym, aby uczeń rozumiejąc rzeczywistość realną, miał dystans do wirtualnej. W mojej pracy bibliotekarskiej staram się zachować hierarchię wartości zgodnie z którą: jeżeli uczeń rozumie, potrafi ocenić źródła pisane, drukowane, audiowizualne, potrafi korzystać z tych źródeł i widzi ich przydatność w codziennej pracy, wtedy moje obawy o przypadkowy kontakt młodego człowieka z nieodpowiednią informacją np. z Internetu będą mniejsze. Nawet kontakt: z taką informacją nie spowoduje spustoszeń w psychice. Widzę tu nowe zadanie nie tylko dla bibliotekarki, ale dla wszystkich nauczycieli: przygotowania młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym w taki sposób, aby nie tracąc nic ze swojego człowieczeństwa mogła uczestniczyć w świadomym odbiorze informacji w ogóle w tym i elektronicznej.

Czytelnia przy bibliotece pełni swoją rolę jako pracownia szkolna, miejsce gdzie można odrabiać lekcje, przeglądać czasopisma, czytać. Pojawia się problem zachowania właściwych proporcji między pracą z podręcznikiem, książką, tekstem pisanym, a programami multimedialnymi i Internetem. Zawsze musimy pamiętać że najważniejszy jest człowiek-uczeń, który powinien umieć samodzielnie się poruszać w świecie informacyjnych dokumentów i mediów. Efektem naszej pracy z uczniem winny być umiejętności efektywnego wyszukiwania informacji, krytycyzm, zdolność wyboru tego co właściwe-selektywność a w konsekwencji wykorzystanie zdobytej wiedzy do własnych opracowań.

Oczywiście zostały opracowane regulaminy korzystania z wypożyczalni, czytelni i
pracowni multimedialnej, aby obecni tu czytelnicy nie przeszkadzali sobie wzajemnie.

Bibliotekarka: mgr Lidia Majewska, Jadwiga Pizoń