Kategoria: Biblioteka szkolna

Z życia biblioteki ZSOiZ w Turobinie – r. szk. 2014/15

Z życia biblioteki ZSOiZ w Turobinie – r. szk. 2014/15

Konkursy
◄ 4.11.2014r. został przeprowadzony konkurs czytelniczy „ Potyczki językowe” dla klas
I – III Gimnazjum z wiedzy o języku ojczystym i poprawności językowej. Udział wzięło
17 uczniów Gimnazjum. Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Hejduk Karolina – kl. III A
II miejsce – Kalamon Ilona – kl. III A
III miejsce – Czerpak Justyna – kl. III B

◄ 20.11.2014r. odbył się konkurs dotyczący życia i twórczości Mikołaja Reja
( ojca literatury polskiej) adresowany do wszystkich klas LO i Technikum. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów LO.
I miejsca – Pawlos Aleksandra – kl. I LO
– Pizoń Helena – kl. I LO
– Pawlos Sandra – kl. III L O
II miejsce – Mitura Angelika – kl. I LO

Zwycięzcom obu konkursów bibliotecznych – GRATULUJEMY!!!
( Nagrody książkowe zostały wręczone podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych – 27.11.2014r.)
Akcja biblioteczna
◄Pod koniec listopada 2014r. została ogłoszona akcja biblioteczna „ Podaruj książkę swojej bibliotece” o następującej treści:
Jeśli posiadasz w swojej domowej biblioteczce książki, które chciałbyś by przeczytał je ktoś inny, a możesz je podarować bibliotece, bo nie są Ci już potrzebne – to prosimy o taki dar.
Chętni uczniowie( ale również nauczyciele, rodzice i inni chętni) darują książki do biblioteki.
Akcja trwa od 24.11.2014r. do końca kwietnia 2015r. Zapisujemy nazwiska darczyńców
i tytuły książek w bibliotece. Podsumowanie akcji bibliotecznej – pod koniec roku szkolnego.

BIBLIOTEKARZ
JADWIGA PIZOŃ

BIBLIOTEKA

W ramach projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych nasza Biblioteka dostała 4 nowiutkie komputery!
Są one wyposażone w najnowsze podzespoły i nowy system operacyjny
W ramach projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych nasza Biblioteka dostała 4 nowiutkie komputery!

Na podanych niżej linkach do stron internetowych można dowiedzieć się o nowym systemie wszystkich informacji …bardzo polecamy!
http://www.vista.pl/
http://www.microsoft.com/poland/windows/products/windowsvista/seeit/default.mspx

biblioteka foto 1 biblioteka foto 2 biblioteka foto 3 biblioteka foto 4 biblioteka foto 5

Nasza biblioteka szkolna pełni funkcje usługowe: gromadzenie i udostępnianie zbiorów, opracowanie biblioteczne, wyszukiwanie potrzebnych informacji z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł (w tym Internetu), od roku część czytelni przekształcono na pracownię multimedialną, no i bardzo dobrze.

Korzystają z niej: uczniowie i nauczyciele naszej szkoły: ZSOiZ w Turobinie, uczniowie i nauczyciele innych szkół m.in.: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły rzemieślniczej, pracownicy szkoły, nasi absolwenci również studenci różnych uczelni, rodzice uczniów. Wszyscy czytelnicy traktowani są z uwagą i należnym szacunkiem. Staram się sprostać w miarę możliwości wymaganiom wszystkich czytelników, a z obserwacji uczniów garnących się do Internetu pragnę podzielić się następującymi spostrzeżeniami: często widać wyraźnie „nerwicę darmochy” chęć blokowania dostępu do komputera bez uzasadnionego powodu, wysyłania sms-ów „na liczbę”, wdzierania się na niepotrzebne strony, uzależnienie od gier komputerowych. Nie jest to na szczęście zjawisko nagminne, zaś uczniom u których je zaobserwowałam cierpliwie wyjaśniam cel komputeryzacji, oraz normy zachowania ogólnie przyjęte jako obowiązujące. Doceniając Internet jako źródło, narzędzie, a nawet, jak niektórzy wyznawcy Internetu chcą, metodę informacji, proponuję młodzieży zachowanie pewnego dystansu do serwisu informacyjnego i ofert internetowych, co bywa odbierane przez niektórych jako hasła pozytywistyczne. Udział młodzieży w społeczeństwie informacyjnym nie jest wyzwaniem do umiejętności obsługi komputera, poczty elektronicznej i Internetu. Nie jest wyłącznie. Tej modzie bałwochwalczego hołdowania technicyzacji i wirtualizacji należy się przeciwstawić, bo jest ona dla edukacji szkodliwa. Jeżeli informacja ma być metodą stosowaną w dydaktyce szczegółowej, to winna być traktowana całościowo, a nie technicystycznie. Zależy mi na tym, aby uczeń rozumiejąc rzeczywistość realną, miał dystans do wirtualnej. W mojej pracy bibliotekarskiej staram się zachować hierarchię wartości zgodnie z którą: jeżeli uczeń rozumie, potrafi ocenić źródła pisane, drukowane, audiowizualne, potrafi korzystać z tych źródeł i widzi ich przydatność w codziennej pracy, wtedy moje obawy o przypadkowy kontakt młodego człowieka z nieodpowiednią informacją np. z Internetu będą mniejsze. Nawet kontakt: z taką informacją nie spowoduje spustoszeń w psychice. Widzę tu nowe zadanie nie tylko dla bibliotekarki, ale dla wszystkich nauczycieli: przygotowania młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym w taki sposób, aby nie tracąc nic ze swojego człowieczeństwa mogła uczestniczyć w świadomym odbiorze informacji w ogóle w tym i elektronicznej.

Czytelnia przy bibliotece pełni swoją rolę jako pracownia szkolna, miejsce gdzie można odrabiać lekcje, przeglądać czasopisma, czytać. Pojawia się problem zachowania właściwych proporcji między pracą z podręcznikiem, książką, tekstem pisanym, a programami multimedialnymi i Internetem. Zawsze musimy pamiętać że najważniejszy jest człowiek-uczeń, który powinien umieć samodzielnie się poruszać w świecie informacyjnych dokumentów i mediów. Efektem naszej pracy z uczniem winny być umiejętności efektywnego wyszukiwania informacji, krytycyzm, zdolność wyboru tego co właściwe-selektywność a w konsekwencji wykorzystanie zdobytej wiedzy do własnych opracowań.

Oczywiście zostały opracowane regulaminy korzystania z wypożyczalni, czytelni i
pracowni multimedialnej, aby obecni tu czytelnicy nie przeszkadzali sobie wzajemnie.

Bibliotekarka: mgr Lidia Majewska, Jadwiga Pizoń

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie © 2016 Frontier Theme