KADRA ZESPOŁU SZKÓŁ w TUROBINIE

Kadra Zespołu Szkół w Turobinie w roku szkolnym 2019-2020

Dyrektor szkoły:  Monika Szymańska
Wicedyrektor: Anna Biziorek
Wicedyrektor: Justyna Brzozowska

Szymańska Monika -język rosyjski
Biziorek Anna – matematyka, informatyka

Brzozowska Justyna – język polski
Wiesław Białek – Technika
Renata Bartnicka – Ogorzałek Przyroda
Mariola Wolanin J. polski
Wioletta Polska Historia
Andrzej Snopek Matematyka, muzyka
Ryszard Polski Matematyka
Aneta Morawska J. angielski
Urszula Żyśko J. angielski
Elżbieta Mamona J. rosyjski
Jolanta Kozina Wychowanie fizyczne
Mariola Buryta Wychowanie fizyczne
ks. Marcin Bogacz Religia
Dorota Skiba Religia; muzyka
Bożena Białek Biblioteka; religia
Marzanna Roczeń Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Fiut Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Harasim Edukacja wczesnoszkolna
Teresa Wilczopolska Edukacja wczesnoszkolna
Zofia Skiba Edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Teresa Małek Edukacja wczesnoszkolna
Bożena Białek Wychowawca świetlicy, pedagog szkolny
Halina Jastrzębska Wychowanie przedszkolne
Bożena Romańska Wychowanie przedszkolne
Derkacz Łukasik Jadwiga – język angielski

Dybiec Małgorzata – język rosyjski, wiedza o kulturze
Góra Anna – religia,wychowanie do życia w rodzinie, przedmioty zawodowe
Kowalik Bartłomiej – wychowanie fizyczne
ks. Zarzeczny Zbigniew – religia
Majewska Lidia – przedmioty zawodowe
Misztal – Hajduk Edyta – język polski, biblioteka
ks. Mielcarz Henryk – religia
Olech Maria – język polski
Polska Ewa – fizyka, chemia, matematyka
Pyter Adam – wiedza o społeczeństwie
Snopek Iwona – język polski, zajęcia specjalne (logopedyczne), historia
Skiba Adam – informatyka
Szafraniec Marcin – technika rolnicza, produkcja rolnicza
Żłób Izabela – biologia
Wujastyk Jadwiga – język niemiecki
Lachowicz Marian – geografia