Maturzyści z Turobina na Jasnej Górze

            Pielgrzymka Czestochowa LO 2014  (32)Druga grupa maturzystów z Archidiecezji Lubelskiej, modliła się u stóp naszej Królowej w sobotę 11 października 2014 roku. Na pielgrzymkę wyruszyliśmy rankiem o godzinie 6.00, po wcześniejszym błogosławieństwie na drogę w kościele parafialnym.
Dzień zapowiadał się pięknie. Nie brakło nikogo, wszyscy maturzyści stawili się na wyznaczoną godzinę. Towarzyszyli im: dyrektor Marek Majewski, wychowawczyni Izabela Żłób,p. Justyna Brzozowska, p. Mariola Skiba, p. Adam Skiba, p. Krystyna Bochniak, p. Kinga Widzińska, p. Anna Góra i ksiądz Zbigniew Zarzeczny – duchowy opiekun.Pielgrzymka Czestochowa LO 2014  (4)
Wyjechaliśmy pełni obaw, bo postawiono przed nami bardzo odpowiedzialne zadanie. Nasze liceum zostało wybrane do obsługi liturgicznej uroczystej eucharystii z udziałem ks. Biskupa. Musieliśmy przygotować asystę liturgiczną, czytania, psalm, modlitwę wiernych, Akt Zawierzenia życia Jezusowi Chrystusowi i końcowe podziękowania. Był to dla nas wszystkich spory stres. Nie ukrywamy, że mieliśmy wiele obaw, czy podołamy. Dowiedzieliśmy się, że na uroczystej mszy świętej będzie około 3 tys. naszych rówieśników, około 50 księży, wielu nauczycieli i dyrektorów szkół.
Do Częstochowy dojechaliśmy około południa. Zjedliśmy obiad, odpoczęliśmy, mieliśmy trochę czasu na zwiedzanie. O godzinie 16.00 przebrani w galowe stroje, ze sztandarem na czele, stawiliśmy się w bazylice na próbę przed mszą świętą.
Uroczysta eucharystia rozpoczęła się o godzinie 17.00. Przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Józef Wróbel, koncelebrowali duszpasterze młodzieży na czele z księdzem prałatem Ryszardem Lisem, dyrektorem Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Lubelskiej Kurii.Pielgrzymka Czestochowa LO 2014  (16)
Przybyłą młodzież powitał ojciec Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry. Mówił między innymi:,, przychodzicie do Maryi, która prowadzi do Jezusa, jedynego Zbawiciela człowieka. Przybyliście prosić Matkę Najświętszą o wstawiennictwo u Boga, o światło Ducha Świętego, o Boże błogosławieństwo na czas egzaminu dojrzałości, o dalszy wybór drogi życiowej”.
W dalszej części Liturgii Słowa fragmenty Pisma Świętego przeczytali Izabela Dziura i Arkadiusz Smalczewski. Psalm przy akompaniamencie zespołu kleryków z Lubelskiego Seminarium Duchownego, zaśpiewała Małgorzata Skiba. Prośby do Matki Najświętszej zanosili Katarzyna Śledź i Mateusz Wiater. Biskup Józef Wróbel w swojej pięknej homilii zaznaczył:,, Droga młodzieży, nie ma dobra i piękna bez ofiary. I kto wam mówi i wmawia dzisiaj, że życie może być łatwe, i ze wszech miar przyjemne, pełne zabawy, lubości, okłamuje was. Życie prawdziwe, piękne, szlachetne, pełne prawdziwej miłości zakłada ofiarę, i jak często słyszycie również miłość chłopaka do dziewczyny, dziewczyny do chłopaka, męża do żony, żony do męża jest nieraz bardzo wymagająca i analogicznie miłość do Ojczyzny, miłość do drugiego człowieka, bo zakłada wyrozumiałość, przebaczenie, i nieraz wzięcie na swoje ramiona odpowiedzialności za tego, kto zawodzi. Niech wam tych cnót, tej mocy i siły w waszym życiu nie braknie.” W trakcie eucharystii cała młodzież przedstawiła Akt Zawierzenia życia Jezusowi Chrystusowi, który odczytała nasza uczennica Katarzyna Mamona. Na wezwania młodzież odpowiadała:,, W Tobie Chryste jest źródło życia.”, wywołując przy tym wzruszenie w sercach słuchających.
Pielgrzymka Czestochowa LO 2014  (39)Na koniec głos zabrała Joanna Swatowska dziękując wszystkim zebranym, szczególnie biskupowi Józefowi Wróblowi, ks. Ryszardowi Lisowi i Piotrowi Goliszkowi. Podkreśliła również, jak ważne jest uczestnictwo w pielgrzymce dyrekcji szkół, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Jest to świadectwo, jakiego młodzi szczególnie potrzebują. Kończąc swoje wystąpienie podkreśliła:,, W imieniu całej społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamojskiego w Turobinie pragniemy wyrazić ogromna wdzięczność za to, że mogliśmy tak aktywnie włączyć się w dzisiejszą uroczystość. Dla nas maturzystów z Turobina, niewielkiej miejscowości w województwie lubelskim, to wielki honor i wyróżnienie. Dziękujemy, że to właśnie my, mieliśmy zaszczyt przygotować oprawę liturgiczną dzisiejszej mszy świętej. Dziękujemy również Wam, drogie koleżanki i koledzy z całej Archidiecezji, za podjęcie trudu dzisiejszego pielgrzymowania i wspólną modlitwę.”
Po zakończeniu mszy wszyscy nam gratulowali przygotowania i postawy naszej młodzieży. Dla nas nauczycieli było to wielkie przeżycie, byliśmy naprawdę dumni z naszych uczniów, którzy stanęli na wysokości zadania.Pielgrzymka Czestochowa LO 2014  (55)
Kolejnym punktem programu był różaniec przed cudownym obrazem Matki Najświętszej. Zakończyliśmy go odśpiewaniem,, Bogurodzicy” i Apelem Jasnogórskim. Po Apelu o godzinie 21.30 rozpoczęła się Droga krzyżowa na wałach jasnogórskich. Po nabożeństwie wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu, pełni duchowej mocy i niezapomnianych przeżyć.
Współcześnie powszechne jest przekonanie, że dzisiejsza młodzież to ludzie egoistyczni i pozbawieni wartości. Maturzyści z ZSOiZ w Turobinie, swoją postawą i zaangażowaniem udowodnili, że tak nie jest. Czynnym udziałem we wszystkich punktach programu uroczystości, pokazali, że potrafią w ciszy i skupieniu przeżywać czas modlitwy. Poważni i wyciszeni z dumą reprezentowali nasz Zespół Szkół, stojąc u stóp ołtarza w Jasnogórskiej bazylice. Widok młodych ludzi zjednoczonych wspólną modlitwą i zatroskanych o swoją przyszłość napawa optymizmem.Pielgrzymka Czestochowa LO 2014  (53)
Kończąc pragniemy zaś serdecznie podziękować Pawłowi Sygaczowi, Damianowi Wiatrowi, Mateuszowi Wiatrowi, Tomaszowi Wituchowi, Łukaszowi Wituchowi, Dominikowi Wrzyszczowi, Konradowi Gałce, Sebastianowi Solakowi, Michałowi Swatowskiemu za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu pielgrzymki.

Pełnych nagrań powitań, homilii, Aktu Zawierzenia, podziękowań ks. Goliszka, Drogi Krzyżowej można posłuchać wchodząc na stronę www.katecheza.lublin.pl w zakładce aktualności.

autor: p. ANNA GÓRA

Technik informatyk

Oferta Szkoły Policealnej skierowana jest do tych, którzy chcą zdobyć zawód a ukończyli szkołę średnią czy ponadgimnazjalną, nie jest wymagane posiadanie matury.
Nauka trwa dwa lata  i umożliwia zdobycie zawodu  –   technik informatyk

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami
i aplikacjami.

ZSOIZ posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię urządzeń techniki komputerowej, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia); podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego; dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację; oprogramowanie do wirtualizacji; różne systemy operacyjne stacji roboczej; oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające; drukarkę laserową, atramentową, skaner, tablicę interaktywną, tablet, projektor multimedialny, klawiatury i myszy bezprzewodowe,  adapter Bluetooth; stół monterski z matą i opaską antystatyczną; zestaw urządzeń monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu;IMG_2222    IMG_2232  IMG_2226

2) pracownię lokalnych sieci komputerowych, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia); komputery typu notebook z obsługą lokalnej sieci bezprzewodowej; przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet; koncentrator xDSL z obsługą protokołu PPP; ruter z modemem xDSL, z portem Ethernet i obsługą protokołu PPP, oprogramowanie typu firewall z obsługą wirtualnych sieci prywatnych; punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej z różnego typu antenami zewnętrznymi i portem zasilania przez Ethernet; tester okablowania; różne sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwera; oprogramowanie do wirtualizacji; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci; stół monterski z matą i opaską antystatyczną; zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; w pracowni tej uczymy również  aplikacji internetowych, oprogramowanie do wirtualizacji; edytor WYSIWYG stron internetowych z możliwością edycji hipertekstowego języka znaczników i kaskadowych arkuszy stylów, z możliwością walidacji strony; oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi; oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; dostęp do serwera umożliwiającego publikację stron www i aplikacji internetowych; dostęp do portalu wspierającego pracę grupową, komunikację, publikację wiadomości i materiałów.
IMG_3875 IMG_3662 IMG_3661 IMG_2223
W  zawodzie technik informatyk językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język angielski.
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Szkoła pomaga organizować praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Absolwent Naszej Szkoły Policealnej po zdaniu egzaminów
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

Czego można nauczyć się w Naszym  Studium Policealnym?

Invalid download ID.

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Nasz Adres

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
W  TUROBINIE

 ul. Piłsudskiego 34,
23-465 Turobin
tel./fax (0-84) 683 33 36
Adres internetowy:   http://www.zsoiz.loturobin.pl/

e-mail: sekretariat@loturobin.pl

Liceum i Technikum

W Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
wchodzi

Liceum Ogólnokształcące

Technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu 4-letnie

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nasza Szkoła jest placówką istniejącą już ponad 50 lat. Pracuje   w niej doświadczona i właściwie przygotowana Kadra Pedagogiczna.  Młodzież szkolna bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Sukcesy w tym zakresie osiągają uczniowie liceum   i technikum. Absolwenci z powodzeniem startują na wyższe uczelnie i kończą wybrane kierunki studiów. Szkoła mieści się w nowym funkcjonalnym budynku, dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi. Do Twojej dyspozycji będzie sala gimnastyczna,  stadion sportowy położony obok szkoły.
W szkole funkcjonują dwie nowoczesne pracownie komputerowe wraz z centrum multimedialnym oraz pracownia komputerowa w Gimnazjum
Biblioteki szkolne poza bogatym księgozbiorem i czytelnią umożliwią Ci dostęp do Internetu, skanera i drukarki.
Szkolna stołówka oferuje ciepłe posiłki.
Turobin to miejscowość, w której krzyżują się szlaki komunikacyjne, stąd łatwość dojazdu do szkoły.
Tradycją szkoły jest organizowanie wycieczek, rajdów i kuligów z ogniskiem, imprez kulturalnych i sportowych.
Na uwagę zasługują wyjazdy, jakie kultywujemy od 2007 roku, podczas których
z inicjatywy naszego katechety księdza Marka Janusa młodzież licealna oddaje dobrowolnie krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Aleje Kraśnickie. W wymienionym okresie 166 uczniów oddało 64 litry krwi. Należy również podkreślić fakt, iż w okresie od 2007 roku do obecnej chwili 90-ciu uczniów LO dobrowolnie wypełniło deklaracje na oddanie po śmierci własnych organów do przeszczepu. Jest to odpowiedź na propozycję księdza Marka Janusa w ramach katechezy szkolnej.

 

Patron Gimnazjum

Nasz patron – Jan Paweł II
P1040712

„ Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć.”
(Jan Paweł II)Słowa naszego Patrona nieustannie towarzyszą nam w codziennym szkolnym życiu. Karmimy się nimi, by móc wzrastać w siłę i mądrość. My – Pokolenie Jana Pawła II, bierzemy w swe młode dłonie Jego testament życia, nauki i śmierci. Nikt na tej ziemi nie pozostawił nikomu takiego Testamentu. Czujemy się Jego spadkobiercami. On – nasz Patron zawsze myślał o nas – młodych, nawet wtedy gdy Odchodził… Czytaj więcej …

O szkole

W Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wchodzą następujące typy szkół:

Gimnazjum

Liceum Ogólnokształcące

Technikum kształcące w zawodzie:

technik agrobiznesu 4-letnie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych: 

technik turystyki wiejskiej

technik informatyk

Nasza Szkoła jest placówką istniejącą już ponad 50 lat. Pracuje   w niej doświadczona i właściwie przygotowana Kadra Pedagogiczna.
Młodzież szkolna bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Sukcesy w tym zakresie osiągają uczniowie liceum   i technikum. Absolwenci z powodzeniem startują na wyższe uczelnie i kończą wybrane kierunki studiów.Szkoła mieści się w nowym funkcjonalnym budynku, dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi. Do Twojej dyspozycji będzie sala gimnastyczna,  stadion sportowy położony obok szkoły.W szkole funkcjonują dwie nowoczesne pracownie komputerowe wraz z centrum multimedialnym oraz pracownia komputerowa w GimnazjumBiblioteki szkolne poza bogatym księgozbiorem i czytelnią umożliwią Ci dostęp do Internetu, skanera i drukarki monoSzkolna stołówka oferuje ciepłe posiłki.Turobin to miejscowość, w której krzyżują się szlaki komunikacyjne, stąd łatwość dojazdu do szkoły.
Tradycją szkoły jest organizowanie wycieczek, rajdów i kuligów z ogniskiem, imprez kulturalnych i sportowych.Na uwagę zasługują wyjazdy, jakie kultywujemy od 2007 roku, podczas których
z inicjatywy naszego katechety księdza Marka Janusa młodzież licealna oddaje dobrowolnie krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Aleje Kraśnickie. W wymienionym okresie 166 uczniów oddało 64 litry krwi. Należy również podkreślić fakt, iż w okresie od 2007 roku do obecnej chwili 90-ciu uczniów LO dobrowolnie wypełniło deklaracje na oddanie po śmierci własnych organów do przeszczepu. Jest to odpowiedź na propozycję księdza Marka Janusa w ramach katechezy szkolnej.Samorząd Szkolny  ZSOiZ wykonuje zadania, które dotyczą: utrzymania porządku w  szkole, organizacji życia kulturalnego, rozwijania samorządności i działalności społeczno-charytatywnej. Praca w organizacjach szkolnych stwarza szansę do wykazania się i samorealizacji  uczniom chętnym do pracy pozalekcyjnej i społecznej. Wzorem lat ubiegłych Samorząd Szkolny aktywnie włączył się w przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. W grudniu uczniowie liceum i gimnazjum zbierają corocznie dary rzeczowe, z których zostały sporządzają paczki i przekazują do Domu Dziecka w Zamościu. Kolejna akcja charytatywna pod patronatem Samorządu to „Twój dar serca dla Hospicjum”. Samorząd Szkolny uczestniczy w przygotowaniu uroczystego apelu z okazji „Dnia Ziemi”.

Młodzież Zespołu Szkół bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Przykłady w roku szkolnym 2012/013:

W Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie  Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” wzięli udział uczniowie liceum ogólnokształcącego, którzy napisali prace na temat historii, zabytków, zwyczajów oraz piękna przyrody Lubelszczyzny. Na etapie wojewódzkim uczennica klasy I Dziura Izabela zajęła I miejsce w kategorii pracy indywidualnej. Natomiast w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym wzięło udział 14 osób z liceum. Laureatem tego konkursu został Adrian Kula. Na podkreślenie zasługuje sukces uczennicy klasy III LO Baty Chlebuś, która zajęła I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym. Uczniowie liceum brali udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej i 3 osoby zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego. Uczeń III klasy gimnazjum Mateusz Wiater został laureatem konkursu matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty w Lublinie. Laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „Olimpus” zostali uczniowie klasy III gimnazjum Katarzyna Wnuk i Mateusz Wiater, który jest również laureatem szczebla powiatowego konkursu matematycznego „Zagimak”. Powyższe przykłady świadczą o tym, iż młodzież nasza chce brać udział w konkursach i olimpiadach, naszym zadaniem zaś jest dopingować ich i umożliwiać im start w tego rodzaju współzawodnictwie.

Młodzież szkolna uczestniczy wzorem lat ubiegłych w zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa międzyklasowego i współpracy z innymi szkołami.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ PODSTRONĘ SPORTOWĄ   ” Sport w ZSOiZ “

Metody i formy pracy, jakimi nauczyciele posługują się w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów pozwalają na dużą aktywność młodzieży, jej zainteresowanie osiąganiem jak najwyższych rezultatów. Widać zgranie zespołów biorących udział w rozgrywkach i właściwą relację między nauczycielem, a uczniami. Atmosfera panująca na boisku sprzyja motywacjom, którymi kieruje się młodzież chcąc grać w piłkę itp. Przy okazji realizowane są ważne cele wychowawcze, wśród których czołowe miejsce zajmuje konsolidacja i autentyczna współpraca na zasadzie partnerskiej. Podczas konfrontacji sportowych uczniowie wyrabiają umiejętności gry w piłkę i pracy w zespole. Kontakty międzyszkolne tego rodzaju powinny być kontynuowane w następnych latach szkolnych, jako że są dla Zespołu Szkół świetną okazją do promocji w regionie i gromadzenia doświadczeń wypracowanych w innych szkołach. Uczniowie ZSOiZ rozwijają swoje zainteresowania piłkarskie w Gminnym Klubie Tur-Turobin, który użytkuje szkolny stadion sportowy.

Nasze środowisko szkolne jest bezpieczne i spokojne!!!

I ŚWIATOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW LO w Turobinie

Relacja z I ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW

Główni inicjatorzy i organizatorzy I ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW LICEUM
Główni inicjatorzy i organizatorzy I ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW LICEUM

Inicjatorami zjazdu byli absolwenci – matura 1964 r. mgr Stanisław Wituch i mgr Zenon Pastucha. Po pewnym czasie temat został zaaprobowany przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mgr Marka Majewskiego (również absolwenta LO w Turobinie). Powstał dość liczny zespół organizacyjny, lecz gro pracy przygotowawczej spadło na St. Witucha, Z. Pastuchę i dyr. M. Majewskiego wraz z podległymi mu pracownikami. W zespole organizacyjnym znaczącą rolę pełnił również absolwent turobińskiego LO. mgr Adam Romański. Jemu w udziale przypadła część kościelna uroczystości. St. Wituch był odpowiedzialny za stronę organizacyjno – aprowizacyjną.     Z. Pastucha za przygotowanie pod względem edytorskim i nie tylko : zaproszeń, medali pamiątkowych, tablicy pamiątkowej, identyfikatorów oraz reklamy w prasie. M. Majewski wraz z pracownikami (głównie z pracownikami sekretariatu i stażystkami) za stronę organizacyjną uroczystości na terenie szkoły, zaproszenie gości oraz pozyskanie w expresowym tempie odznaczeń państwowych dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych szkoły. Należy również dodać, że stroną medialną zajął się mgr Adam Skiba – informatyk, który założył a następnie aktualizował internetową stronę zjazdową. Czytaj więcej …