Maturzyści z Turobina na Jasnej Górze

            Pielgrzymka Czestochowa LO 2014  (32)Druga grupa maturzystów z Archidiecezji Lubelskiej, modliła się u stóp naszej Królowej w sobotę 11 października 2014 roku. Na pielgrzymkę wyruszyliśmy rankiem o godzinie 6.00, po wcześniejszym błogosławieństwie na drogę w kościele parafialnym.
Dzień zapowiadał się pięknie. Nie brakło nikogo, wszyscy maturzyści stawili się na wyznaczoną godzinę. Towarzyszyli im: dyrektor Marek Majewski, wychowawczyni Izabela Żłób,p. Justyna Brzozowska, p. Mariola Skiba, p. Adam Skiba, p. Krystyna Bochniak, p. Kinga Widzińska, p. Anna Góra i ksiądz Zbigniew Zarzeczny – duchowy opiekun.Pielgrzymka Czestochowa LO 2014  (4)
Wyjechaliśmy pełni obaw, bo postawiono przed nami bardzo odpowiedzialne zadanie. Nasze liceum zostało wybrane do obsługi liturgicznej uroczystej eucharystii z udziałem ks. Biskupa. Musieliśmy przygotować asystę liturgiczną, czytania, psalm, modlitwę wiernych, Akt Zawierzenia życia Jezusowi Chrystusowi i końcowe podziękowania. Był to dla nas wszystkich spory stres. Nie ukrywamy, że mieliśmy wiele obaw, czy podołamy. Dowiedzieliśmy się, że na uroczystej mszy świętej będzie około 3 tys. naszych rówieśników, około 50 księży, wielu nauczycieli i dyrektorów szkół.
Do Częstochowy dojechaliśmy około południa. Zjedliśmy obiad, odpoczęliśmy, mieliśmy trochę czasu na zwiedzanie. O godzinie 16.00 przebrani w galowe stroje, ze sztandarem na czele, stawiliśmy się w bazylice na próbę przed mszą świętą.
Uroczysta eucharystia rozpoczęła się o godzinie 17.00. Przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Józef Wróbel, koncelebrowali duszpasterze młodzieży na czele z księdzem prałatem Ryszardem Lisem, dyrektorem Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Lubelskiej Kurii.Pielgrzymka Czestochowa LO 2014  (16)
Przybyłą młodzież powitał ojciec Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry. Mówił między innymi:,, przychodzicie do Maryi, która prowadzi do Jezusa, jedynego Zbawiciela człowieka. Przybyliście prosić Matkę Najświętszą o wstawiennictwo u Boga, o światło Ducha Świętego, o Boże błogosławieństwo na czas egzaminu dojrzałości, o dalszy wybór drogi życiowej”.
W dalszej części Liturgii Słowa fragmenty Pisma Świętego przeczytali Izabela Dziura i Arkadiusz Smalczewski. Psalm przy akompaniamencie zespołu kleryków z Lubelskiego Seminarium Duchownego, zaśpiewała Małgorzata Skiba. Prośby do Matki Najświętszej zanosili Katarzyna Śledź i Mateusz Wiater. Biskup Józef Wróbel w swojej pięknej homilii zaznaczył:,, Droga młodzieży, nie ma dobra i piękna bez ofiary. I kto wam mówi i wmawia dzisiaj, że życie może być łatwe, i ze wszech miar przyjemne, pełne zabawy, lubości, okłamuje was. Życie prawdziwe, piękne, szlachetne, pełne prawdziwej miłości zakłada ofiarę, i jak często słyszycie również miłość chłopaka do dziewczyny, dziewczyny do chłopaka, męża do żony, żony do męża jest nieraz bardzo wymagająca i analogicznie miłość do Ojczyzny, miłość do drugiego człowieka, bo zakłada wyrozumiałość, przebaczenie, i nieraz wzięcie na swoje ramiona odpowiedzialności za tego, kto zawodzi. Niech wam tych cnót, tej mocy i siły w waszym życiu nie braknie.” W trakcie eucharystii cała młodzież przedstawiła Akt Zawierzenia życia Jezusowi Chrystusowi, który odczytała nasza uczennica Katarzyna Mamona. Na wezwania młodzież odpowiadała:,, W Tobie Chryste jest źródło życia.”, wywołując przy tym wzruszenie w sercach słuchających.
Pielgrzymka Czestochowa LO 2014  (39)Na koniec głos zabrała Joanna Swatowska dziękując wszystkim zebranym, szczególnie biskupowi Józefowi Wróblowi, ks. Ryszardowi Lisowi i Piotrowi Goliszkowi. Podkreśliła również, jak ważne jest uczestnictwo w pielgrzymce dyrekcji szkół, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Jest to świadectwo, jakiego młodzi szczególnie potrzebują. Kończąc swoje wystąpienie podkreśliła:,, W imieniu całej społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamojskiego w Turobinie pragniemy wyrazić ogromna wdzięczność za to, że mogliśmy tak aktywnie włączyć się w dzisiejszą uroczystość. Dla nas maturzystów z Turobina, niewielkiej miejscowości w województwie lubelskim, to wielki honor i wyróżnienie. Dziękujemy, że to właśnie my, mieliśmy zaszczyt przygotować oprawę liturgiczną dzisiejszej mszy świętej. Dziękujemy również Wam, drogie koleżanki i koledzy z całej Archidiecezji, za podjęcie trudu dzisiejszego pielgrzymowania i wspólną modlitwę.”
Po zakończeniu mszy wszyscy nam gratulowali przygotowania i postawy naszej młodzieży. Dla nas nauczycieli było to wielkie przeżycie, byliśmy naprawdę dumni z naszych uczniów, którzy stanęli na wysokości zadania.Pielgrzymka Czestochowa LO 2014  (55)
Kolejnym punktem programu był różaniec przed cudownym obrazem Matki Najświętszej. Zakończyliśmy go odśpiewaniem,, Bogurodzicy” i Apelem Jasnogórskim. Po Apelu o godzinie 21.30 rozpoczęła się Droga krzyżowa na wałach jasnogórskich. Po nabożeństwie wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu, pełni duchowej mocy i niezapomnianych przeżyć.
Współcześnie powszechne jest przekonanie, że dzisiejsza młodzież to ludzie egoistyczni i pozbawieni wartości. Maturzyści z ZSOiZ w Turobinie, swoją postawą i zaangażowaniem udowodnili, że tak nie jest. Czynnym udziałem we wszystkich punktach programu uroczystości, pokazali, że potrafią w ciszy i skupieniu przeżywać czas modlitwy. Poważni i wyciszeni z dumą reprezentowali nasz Zespół Szkół, stojąc u stóp ołtarza w Jasnogórskiej bazylice. Widok młodych ludzi zjednoczonych wspólną modlitwą i zatroskanych o swoją przyszłość napawa optymizmem.Pielgrzymka Czestochowa LO 2014  (53)
Kończąc pragniemy zaś serdecznie podziękować Pawłowi Sygaczowi, Damianowi Wiatrowi, Mateuszowi Wiatrowi, Tomaszowi Wituchowi, Łukaszowi Wituchowi, Dominikowi Wrzyszczowi, Konradowi Gałce, Sebastianowi Solakowi, Michałowi Swatowskiemu za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu pielgrzymki.

Pełnych nagrań powitań, homilii, Aktu Zawierzenia, podziękowań ks. Goliszka, Drogi Krzyżowej można posłuchać wchodząc na stronę www.katecheza.lublin.pl w zakładce aktualności.

autor: p. ANNA GÓRA

Liceum i Technikum

W Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
wchodzi

Liceum Ogólnokształcące

Technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu 4-letnie

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nasza Szkoła jest placówką istniejącą już ponad 50 lat. Pracuje   w niej doświadczona i właściwie przygotowana Kadra Pedagogiczna.  Młodzież szkolna bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Sukcesy w tym zakresie osiągają uczniowie liceum   i technikum. Absolwenci z powodzeniem startują na wyższe uczelnie i kończą wybrane kierunki studiów. Szkoła mieści się w nowym funkcjonalnym budynku, dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi. Do Twojej dyspozycji będzie sala gimnastyczna,  stadion sportowy położony obok szkoły.
W szkole funkcjonują dwie nowoczesne pracownie komputerowe wraz z centrum multimedialnym oraz pracownia komputerowa w Gimnazjum
Biblioteki szkolne poza bogatym księgozbiorem i czytelnią umożliwią Ci dostęp do Internetu, skanera i drukarki.
Szkolna stołówka oferuje ciepłe posiłki.
Turobin to miejscowość, w której krzyżują się szlaki komunikacyjne, stąd łatwość dojazdu do szkoły.
Tradycją szkoły jest organizowanie wycieczek, rajdów i kuligów z ogniskiem, imprez kulturalnych i sportowych.
Na uwagę zasługują wyjazdy, jakie kultywujemy od 2007 roku, podczas których
z inicjatywy naszego katechety księdza Marka Janusa młodzież licealna oddaje dobrowolnie krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Aleje Kraśnickie. W wymienionym okresie 166 uczniów oddało 64 litry krwi. Należy również podkreślić fakt, iż w okresie od 2007 roku do obecnej chwili 90-ciu uczniów LO dobrowolnie wypełniło deklaracje na oddanie po śmierci własnych organów do przeszczepu. Jest to odpowiedź na propozycję księdza Marka Janusa w ramach katechezy szkolnej.

 

I ŚWIATOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW LO w Turobinie

Relacja z I ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW

Główni inicjatorzy i organizatorzy I ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW LICEUM
Główni inicjatorzy i organizatorzy I ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW LICEUM

Inicjatorami zjazdu byli absolwenci – matura 1964 r. mgr Stanisław Wituch i mgr Zenon Pastucha. Po pewnym czasie temat został zaaprobowany przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mgr Marka Majewskiego (również absolwenta LO w Turobinie). Powstał dość liczny zespół organizacyjny, lecz gro pracy przygotowawczej spadło na St. Witucha, Z. Pastuchę i dyr. M. Majewskiego wraz z podległymi mu pracownikami. W zespole organizacyjnym znaczącą rolę pełnił również absolwent turobińskiego LO. mgr Adam Romański. Jemu w udziale przypadła część kościelna uroczystości. St. Wituch był odpowiedzialny za stronę organizacyjno – aprowizacyjną.     Z. Pastucha za przygotowanie pod względem edytorskim i nie tylko : zaproszeń, medali pamiątkowych, tablicy pamiątkowej, identyfikatorów oraz reklamy w prasie. M. Majewski wraz z pracownikami (głównie z pracownikami sekretariatu i stażystkami) za stronę organizacyjną uroczystości na terenie szkoły, zaproszenie gości oraz pozyskanie w expresowym tempie odznaczeń państwowych dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych szkoły. Należy również dodać, że stroną medialną zajął się mgr Adam Skiba – informatyk, który założył a następnie aktualizował internetową stronę zjazdową. Czytaj więcej …