Ogłoszenia ZSOIZ

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

 

Olimpiada WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH (I edycja 2016/2017)

  Olimpiada WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH (I edycja 2016/2017)

Szczegóły poniżej:

jednostronna informacja 

Harmonogram 

Program Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach 

 

Szanowni Państwo,

Wzorem lat poprzednich rozpoczynamy nową odsłonę Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości
pod szyldem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
Celem konkursu jest promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych.
Prosimy o poinformowanie szkół znajdujących się na terenie Państwa jednostki organizacyjnej oraz o udostępnienie informacji o Olimpiadzie na stronie internetowej lub fanpejdżu.
Poniżej:
Link do opisu, regulaminu i harmonogramu Olimpiady na naszej stronie:
http://newtechlodz.com/index.php?ids=112&id=834

Link do posta na facebooku, który można udostępnić:
https://www.facebook.com/newtechlodz/posts/1388606191151203:0
 
Olimpiada jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites

Artur Sawicki

Koordynator Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
telefon: 505699461

Oferta edykacyjna na rok szkolny 2016-2017

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Liceum Ogólnokształcące

 (3 – letnie)

Wybierając ten typ szkoły w klasie pierwszej będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym oraz języków obcych: obowiązkowego języka angielskiego oraz do wyboru języka rosyjskiego lub języka niemieckiego. Począwszy od klasy drugiej proponujemy:
– humanistom – naukę w klasie, w której zgodnie z zainteresowaniami będą realizować rozszerzone programy nauczania z: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie; przedmioty uzupełniające to przyroda oraz historia i społeczeństwo,
– przyrodnikom, naukę w klasie, w której zgodnie z zainteresowaniami będą realizować rozszerzone programy nauczania z: geografii, biologii i chemii; przedmiot uzupełniający to historia i społeczeństwo.

Terminy:
do 23 czerwca 2016r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (osobiście w sekretariacie szkoły)
od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Technikum kształcące w zawodzie

technik agrobiznesu

(4 – letnie)

Wybierając ten typ szkoły będziesz miał możliwość:

 •  przygotować się do egzaminu maturalnego;
 • kontynuować naukę na wyższych uczelniach;
 • zdobyć zawód technik agrobiznesu;
 • przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dzięki któremu uzyskasz certyfikat honorowany w Unii Europejskiej;
 • przygotować się do profesjonalnego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • zdobyć wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego i pozyskiwania środków unijnych, pozwalających na inwestowanie w działalność rolniczą, po uzyskaniu kwalifikacji R.03.
  Terminy:
  do 23 czerwca 2016r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (osobiście w sekretariacie szkoły)
  od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Informacje o naborze

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Turobinie


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

To propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie, nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Jest to szkoła:

 • o 3-letnim cyklu kształcenia dla osób, które ukończyły szkołę podstawową
  8 klasową lub gimnazjum

lub

 • o 2-letnim cyklu kształcenia dla osób, które ukończyły szkołę zawodową (naukę rozpoczyna się od drugiej klasy).

Nauka w szkole umożliwi zdanie egzaminu maturalnego,  pozwoli na rozwijanie zainteresowań  oraz  przygotuje do podjęcia studiów wyższych na wybranych kierunkach.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej a nie egzamin maturalny.

Terminy: od 1 czerwca 2016r. – składanie wniosków o przyjęcie w sekretariacie szkoły.

 

 DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA:

 • świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej, szkoły podstawowej
 • kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • dwa zdjęcia legitymacyjne

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Turobinie


Szkoła Policealna dla Dorosłych

To szkoła dla tych, którzy ukończyli różne typy szkół średnich i  ponadgimnazjalnych. Nauka trwa dwa lata. Słuchacze mogą wybrać jeden spośród dwóch zawodów:

 •  technik turystyki wiejskiej

Kształcenie  w tym zawodzie umożliwi poznanie podstaw turystyki wiejskiej oraz  geografii turystycznej. Pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, prawa i marketingu niezbędne do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.Uzyskanie kwalifikacji T. 08 umożliwi w przyszłości korzystanie z funduszy unijnych, z zakresu rolnictwa.

 • technik informatyk

Wybór tego kierunku pozwoli na poznanie zagadnień związanych z systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, oprogramowaniem biurowym, multimediami oraz grafiką komputerową.

Zajęcia w szkole policealnej prowadzone są dwa dni w tygodniu.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej a nie egzamin maturalny.

Terminy:od 1 czerwca 2016r.  – składanie wniosków o przyjęcie w sekretariacie szkoły.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej
– kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły)
– dwa zdjęcia legitymacyjne

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Turobinie

PROJEKT EDUKACYJNY W ZSOiZ

PROJEKT EDUKACYJNY
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I ZAWODOWYCH W TUROBINIE

 • W dniach 21- 23 marca oraz 30 marca- 01 kwietnia 2016r.w Zespole Szkół w Turobinie będą realizowane dwa projekty edukacyjne z języka angielskiego:

KidSpeak – projekt dla szkół gimnazjalnych oraz WorldTalks – projekt dla szkół ponadgimnazjalnych. Będziemy gościć wolontariuszy z Indonezji, Gruzji, Ukrainy i Rumuni, którzy będą prowadzić warsztaty edukacyjne z zakresu różnorodnych tematów związanych z przyrodą, tradycjami, codziennymi czynnościami.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim zapewniając atrakcyjne rozszerzenie cyklu edukacyjnego wspierając główny cel edukacji na poziomie gimnazjów, liceów i techników. Projekt zwraca uwagę na wielokulturowość, daje także szanse zdobycia oraz rozwoju zdolności językowych. Zajęcia będą prowadzone za pomocą różnych metod, takich jak nauka poprzez zabawę, dyskusję oraz inne zajęcia interaktywne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Cele projektu:

– zwiększenie wiedzy na temat specyfiki danego kraju, m.in. geografia, kultura, historia,

– aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym,

– praktyczna nauka języka angielskiego,

– pobudzanie oraz promowanie postaw tolerancji,społecznej odpowiedzialności wśród uczniów.

 • Począwszy od drugiego semestru bieżącego roku szkolnego w naszym Zespole Szkół zostanie   wdrożony Program Profilaktyki Szkolnej, realizowany we współpracy z Gminą Turobin. Główne cele tego programu to przede wszystkim pokazanie różnych form spędzania wolnego czasu i promowanie stylu życia wolnego od zagrożeń uzależnieniami.

W ramach tego programu rozpocznie swoją działalność szkolne koło miłośników teatru. Uczestnicy zajęć poznają możliwości i ograniczenia, które wiążą się z teatrem, jako formą komunikacji między aktorem a widzem, będą też mieli możliwość sprawdzić i rozwinąć swoje umiejętności aktorskie. Z działalnością koła nieodzownie będą się wiązać cykliczne wyjazdy do najbliższych teatrów. Kolejnym działaniem podejmowanym w ramach realizacji programu będą też wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy. Gdy tylko zagości u nas wiosna ruszamy w drogę.

ZAPRASZAMY!

Anna Derkacz- dyrektor ZSOiZ

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie © 2016 Frontier Theme