DLA RODZICÓW

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

 

Konkurs o państwie Piastów z okazji jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski

Dnia 1 kwietnia 2016 roku odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Turobinie wewnątrzszkolny konkurs historyczny o państwie Piastów. Konkurs został zorganizowany z okazji jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. Test obejmował wiedzę historyczną z dziejów Polski od chrztu w 966 roku do śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 roku.
zdjęcie konkurs

Do konkursu licznie przystąpili uczniowie klas gimnazjalnych oraz Liceum Ogólnokształcącego. Na 48 punktów możliwych do zdobycia najlepsze wyniki uzyskali:

1) Rafał Rokicki 47 pkt. ( III b gimnazjum),

2) Jakub Olech 46 pkt. ( I a gimnazjum),

3) Monika Sędłak 41 pkt.  ( II c gimnazjum),

4) Szymon Kosiarski 38 pkt. ( II c gimnazjum),

5) Tomasz Polski 38 pkt. ( II c gimnazjum),

6) Karolina Hejduk 35 pkt. ( I LO),

7) Klaudia Bogucka  35 pkt. (II c gimnazjum),

8) Kolano Agata  33 pkt. (III b gimnazjum).

Najlepsi uczniowie wezmą udział w otwartym konkursie historycznym dla wszystkich mieszkańców gminy Turobin, organizowanym przez Zespół Szkół. Konkurs odbędzie się 18 maja bieżącego roku. Bez wątpienia organizowanie tego typu konkursów sprzyja poszerzaniu wiedzy i zainteresowań młodzieży historią i kulturą naszej ojczyzny.

WYJAZDY REKREACYJNE

WYJAZDY REKREACYJNE

             21 stycznia 2016 roku uczniowie gimnazjum im. Jana Pawła II w Turobinie wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe na lodowisko ICEMANIA w Lublinie. To jeden ze sposobów aktywnego spędzania czasu. Wśród uczestników były osoby, które łyżwy na nogach miału po raz pierwszy. Dla nich więc był to początek nauki jazdy. Wszyscy wrócili zadowoleni, a młodzież już planuje kolejny wyjazd.

8 lutego 2016 roku grupa 13 uczniów wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe na narty do Chrzanowa. Mieli zaplanowane 4-godzinne zajęcia z narciarstwa zjazdowego i możliwość uczenia się podstawowych technik narciarstwa pod czujnym okiem instruktora. Wyjazd był współfinansowany przez Gminę Turobin oraz przez Radę Rodziców zespołu szkół.

Oferta edykacyjna na rok szkolny 2016-2017

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Liceum Ogólnokształcące

 (3 – letnie)

Wybierając ten typ szkoły w klasie pierwszej będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym oraz języków obcych: obowiązkowego języka angielskiego oraz do wyboru języka rosyjskiego lub języka niemieckiego. Począwszy od klasy drugiej proponujemy:
– humanistom – naukę w klasie, w której zgodnie z zainteresowaniami będą realizować rozszerzone programy nauczania z: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie; przedmioty uzupełniające to przyroda oraz historia i społeczeństwo,
– przyrodnikom, naukę w klasie, w której zgodnie z zainteresowaniami będą realizować rozszerzone programy nauczania z: geografii, biologii i chemii; przedmiot uzupełniający to historia i społeczeństwo.

Terminy:
do 23 czerwca 2016r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (osobiście w sekretariacie szkoły)
od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Technikum kształcące w zawodzie

technik agrobiznesu

(4 – letnie)

Wybierając ten typ szkoły będziesz miał możliwość:

 •  przygotować się do egzaminu maturalnego;
 • kontynuować naukę na wyższych uczelniach;
 • zdobyć zawód technik agrobiznesu;
 • przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dzięki któremu uzyskasz certyfikat honorowany w Unii Europejskiej;
 • przygotować się do profesjonalnego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • zdobyć wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego i pozyskiwania środków unijnych, pozwalających na inwestowanie w działalność rolniczą, po uzyskaniu kwalifikacji R.03.
  Terminy:
  do 23 czerwca 2016r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (osobiście w sekretariacie szkoły)
  od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Informacje o naborze

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Turobinie


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

To propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie, nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Jest to szkoła:

 • o 3-letnim cyklu kształcenia dla osób, które ukończyły szkołę podstawową
  8 klasową lub gimnazjum

lub

 • o 2-letnim cyklu kształcenia dla osób, które ukończyły szkołę zawodową (naukę rozpoczyna się od drugiej klasy).

Nauka w szkole umożliwi zdanie egzaminu maturalnego,  pozwoli na rozwijanie zainteresowań  oraz  przygotuje do podjęcia studiów wyższych na wybranych kierunkach.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej a nie egzamin maturalny.

Terminy: od 1 czerwca 2016r. – składanie wniosków o przyjęcie w sekretariacie szkoły.

 

 DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA:

 • świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej, szkoły podstawowej
 • kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • dwa zdjęcia legitymacyjne

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Turobinie


Szkoła Policealna dla Dorosłych

To szkoła dla tych, którzy ukończyli różne typy szkół średnich i  ponadgimnazjalnych. Nauka trwa dwa lata. Słuchacze mogą wybrać jeden spośród dwóch zawodów:

 •  technik turystyki wiejskiej

Kształcenie  w tym zawodzie umożliwi poznanie podstaw turystyki wiejskiej oraz  geografii turystycznej. Pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, prawa i marketingu niezbędne do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.Uzyskanie kwalifikacji T. 08 umożliwi w przyszłości korzystanie z funduszy unijnych, z zakresu rolnictwa.

 • technik informatyk

Wybór tego kierunku pozwoli na poznanie zagadnień związanych z systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, oprogramowaniem biurowym, multimediami oraz grafiką komputerową.

Zajęcia w szkole policealnej prowadzone są dwa dni w tygodniu.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej a nie egzamin maturalny.

Terminy:od 1 czerwca 2016r.  – składanie wniosków o przyjęcie w sekretariacie szkoły.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej
– kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły)
– dwa zdjęcia legitymacyjne

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Turobinie

PROJEKT EDUKACYJNY W ZSOiZ

PROJEKT EDUKACYJNY
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I ZAWODOWYCH W TUROBINIE

 • W dniach 21- 23 marca oraz 30 marca- 01 kwietnia 2016r.w Zespole Szkół w Turobinie będą realizowane dwa projekty edukacyjne z języka angielskiego:

KidSpeak – projekt dla szkół gimnazjalnych oraz WorldTalks – projekt dla szkół ponadgimnazjalnych. Będziemy gościć wolontariuszy z Indonezji, Gruzji, Ukrainy i Rumuni, którzy będą prowadzić warsztaty edukacyjne z zakresu różnorodnych tematów związanych z przyrodą, tradycjami, codziennymi czynnościami.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim zapewniając atrakcyjne rozszerzenie cyklu edukacyjnego wspierając główny cel edukacji na poziomie gimnazjów, liceów i techników. Projekt zwraca uwagę na wielokulturowość, daje także szanse zdobycia oraz rozwoju zdolności językowych. Zajęcia będą prowadzone za pomocą różnych metod, takich jak nauka poprzez zabawę, dyskusję oraz inne zajęcia interaktywne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Cele projektu:

– zwiększenie wiedzy na temat specyfiki danego kraju, m.in. geografia, kultura, historia,

– aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym,

– praktyczna nauka języka angielskiego,

– pobudzanie oraz promowanie postaw tolerancji,społecznej odpowiedzialności wśród uczniów.

 • Począwszy od drugiego semestru bieżącego roku szkolnego w naszym Zespole Szkół zostanie   wdrożony Program Profilaktyki Szkolnej, realizowany we współpracy z Gminą Turobin. Główne cele tego programu to przede wszystkim pokazanie różnych form spędzania wolnego czasu i promowanie stylu życia wolnego od zagrożeń uzależnieniami.

W ramach tego programu rozpocznie swoją działalność szkolne koło miłośników teatru. Uczestnicy zajęć poznają możliwości i ograniczenia, które wiążą się z teatrem, jako formą komunikacji między aktorem a widzem, będą też mieli możliwość sprawdzić i rozwinąć swoje umiejętności aktorskie. Z działalnością koła nieodzownie będą się wiązać cykliczne wyjazdy do najbliższych teatrów. Kolejnym działaniem podejmowanym w ramach realizacji programu będą też wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy. Gdy tylko zagości u nas wiosna ruszamy w drogę.

ZAPRASZAMY!

Anna Derkacz- dyrektor ZSOiZ

Akcja SU pt. „Czy wiesz, że…”

Akcja_czy_ty_wiesz_ze (12)

Samorząd szkolny przeprowadził akcję pt. „Czy wiesz, że…” mającą na celu uświadomienie uczniom czego unikać, a co wprowadzić do swojej codziennej diety.
Została także wykonana gazetka na temat zasad zachowania ucznia na terenie szkoły, a także poza nią.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie © 2016 Frontier Theme