Samorząd Szkolny ZSOIZ

Samorząd Szkolny w ZSOiZ w Turobinie

RADA SAMORZĄDU na rok szkolny 2017-2018

 

Przewodniczący- Podkościelny Paweł
Z-ca- Padyjasek Bartłomiej
Skarbnik- Polska Karolina
Kronikarz- Wlizło Izabela

Poczet Sztandarowy Gimnazjum:
– Romańska Dominika/ Golec Paulina
– Woźnica Sebastian/ Damian Graboś
– Hargot Kamila/ Julia Kalamon

Poczet Sztandarowy Liceum:
– Harasim Sylwia
– Gałka Kamil
– Wlizło Iza

Sekcja Rozrywkowa:
– Wilk Dominika
– Wituch Klaudia
– Rożek Patrycja
– Brodaczewska Małgorzata
– Smyk Marta

Sekcja Porządkowa:
– Król Olga
– Podkościelny Marek
– Śledź Michał
– Olech Zuzanna
– Woźnica Adrian

Sekcja Naukowa:
– Smyk Marta
– Romańska Dominika
– Hargot Kamila
– Chmielewski Krystian
– Biernat Łukasz

Sekcja Plastyczna:
– Czerpak Justyna
– Rafał Wiktoria
– Daniłowska Natalia
– Krukowska Paulina
– Łacek Zuzanna/ Skiba Julia
– Olejko Weronika

Sekcja Charytatywna:
– Polska Karolina
– Romańska Dominika
– Styk Ada
– Łukasik Natalia
– Źrodowska Weronika
– Mędrek Karolina
– Kwiatkowska Ewa

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w ZSOiZ 2017

 

Opiekunowie Samorządu Szkolnego:

Pani Jadwiga Derkacz-Łukasik
Pani Iza Żłób