Materiały dla STUDENTÓW SP Technik Informatyk

W tym dziale słuchacze znajdą materiały dydaktyczne związane z kierunkiem SP ZSOIZ technik informatyk, najlepsze prace zaliczeniowe, ogłoszenia, pytania na zaliczenie itp.


Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2012

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017

 


 

Zaliczenia u nauczycieli z poszczególnych przedmiotów można uzyskać tylko

na konsultacjach w dniach nauki!


 PRACE ZALICZENIOWE MOŻNA WYSYŁAĆ NA ADRES: adam36s@op.pl lub informatyka@loturobin.pl

 Na pytania dotyczące zaliczeń odpowiadam e-mailowo

 UWAGA!!! Warunkiem otrzymania promocji na semestr programowo wyższy lub ukończenie szkoły jest odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej i pozytywna ocena zajęć praktycznych.

Regulamin przebiegu praktyki zawodowej w ZSOIZ_v.2015

ZALACZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ


 

Technik informatyk

Oferta Szkoły Policealnej skierowana jest do tych, którzy chcą zdobyć zawód a ukończyli szkołę średnią czy ponadgimnazjalną, nie jest wymagane posiadanie matury.
Nauka trwa dwa lata  i umożliwia zdobycie zawodu  –   technik informatyk

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami
i aplikacjami.

ZSOIZ posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię urządzeń techniki komputerowej, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia); podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego; dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację; oprogramowanie do wirtualizacji; różne systemy operacyjne stacji roboczej; oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające; drukarkę laserową, atramentową, skaner, tablicę interaktywną, tablet, projektor multimedialny, klawiatury i myszy bezprzewodowe,  adapter Bluetooth; stół monterski z matą i opaską antystatyczną; zestaw urządzeń monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu;IMG_2222    IMG_2232  IMG_2226

2) pracownię lokalnych sieci komputerowych, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia); komputery typu notebook z obsługą lokalnej sieci bezprzewodowej; przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet; koncentrator xDSL z obsługą protokołu PPP; ruter z modemem xDSL, z portem Ethernet i obsługą protokołu PPP, oprogramowanie typu firewall z obsługą wirtualnych sieci prywatnych; punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej z różnego typu antenami zewnętrznymi i portem zasilania przez Ethernet; tester okablowania; różne sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwera; oprogramowanie do wirtualizacji; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci; stół monterski z matą i opaską antystatyczną; zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; w pracowni tej uczymy również  aplikacji internetowych, oprogramowanie do wirtualizacji; edytor WYSIWYG stron internetowych z możliwością edycji hipertekstowego języka znaczników i kaskadowych arkuszy stylów, z możliwością walidacji strony; oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi; oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; dostęp do serwera umożliwiającego publikację stron www i aplikacji internetowych; dostęp do portalu wspierającego pracę grupową, komunikację, publikację wiadomości i materiałów.
IMG_3875 IMG_3662 IMG_3661 IMG_2223
W  zawodzie technik informatyk językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język angielski.
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Szkoła pomaga organizować praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Absolwent Naszej Szkoły Policealnej po zdaniu egzaminów
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

Czego można nauczyć się w Naszym  Studium Policealnym?

Invalid download ID.

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Nasz Adres

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
W  TUROBINIE

 ul. Piłsudskiego 34,
23-465 Turobin
tel./fax (0-84) 683 33 36
Adres internetowy:   http://www.zsoiz.loturobin.pl/

e-mail: sekretariat@loturobin.pl