Materiały dla STUDENTÓW SP Technik Informatyk

W tym dziale słuchacze znajdą materiały dydaktyczne związane z kierunkiem SP ZSOIZ technik informatyk, najlepsze prace zaliczeniowe, ogłoszenia, pytania na zaliczenie itp.


Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2012

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017

 


 

Zaliczenia u nauczycieli z poszczególnych przedmiotów można uzyskać tylko

na konsultacjach w dniach nauki!


 PRACE ZALICZENIOWE MOŻNA WYSYŁAĆ NA ADRES: adam36s@op.pl lub informatyka@loturobin.pl

 Na pytania dotyczące zaliczeń odpowiadam e-mailowo

 UWAGA!!! Warunkiem otrzymania promocji na semestr programowo wyższy lub ukończenie szkoły jest odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej i pozytywna ocena zajęć praktycznych.

Regulamin przebiegu praktyki zawodowej w ZSOIZ_v.2015

ZALACZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ