I ŚWIATOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW LO w Turobinie

Relacja z I ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW

Główni inicjatorzy i organizatorzy I ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW LICEUM
Główni inicjatorzy i organizatorzy I ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW LICEUM

Inicjatorami zjazdu byli absolwenci – matura 1964 r. mgr Stanisław Wituch i mgr Zenon Pastucha. Po pewnym czasie temat został zaaprobowany przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mgr Marka Majewskiego (również absolwenta LO w Turobinie). Powstał dość liczny zespół organizacyjny, lecz gro pracy przygotowawczej spadło na St. Witucha, Z. Pastuchę i dyr. M. Majewskiego wraz z podległymi mu pracownikami. W zespole organizacyjnym znaczącą rolę pełnił również absolwent turobińskiego LO. mgr Adam Romański. Jemu w udziale przypadła część kościelna uroczystości. St. Wituch był odpowiedzialny za stronę organizacyjno – aprowizacyjną.     Z. Pastucha za przygotowanie pod względem edytorskim i nie tylko : zaproszeń, medali pamiątkowych, tablicy pamiątkowej, identyfikatorów oraz reklamy w prasie. M. Majewski wraz z pracownikami (głównie z pracownikami sekretariatu i stażystkami) za stronę organizacyjną uroczystości na terenie szkoły, zaproszenie gości oraz pozyskanie w expresowym tempie odznaczeń państwowych dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych szkoły. Należy również dodać, że stroną medialną zajął się mgr Adam Skiba – informatyk, który założył a następnie aktualizował internetową stronę zjazdową. Czytaj więcej …