Debata – Prawa Wyborcze Dla Kobiet

W naszej szkole 6 grudnia 2018 r. odbyła się pierwsza debata dotycząca nadania praw wyborczych kobietom. Spotkanie zorganizowała klasa I LO. Zaproszono na nią dyrektor szkoły panią Annę Derkacz, wicedyrektor p. Elżbietę Batorską i wychowawcę klasy p. Iwonę Snopek. Debata okazała się strzałem w dziesiątkę. Poruszany temat były okazją do omówienia na forum ważnej kwestii roli kobiety we współczesnym świecie polityki. Publiczność a zwłaszcza zaproszeni goście bardzo aktywnie zadawali pytania. Klasa I LO wykazała się dużą dojrzałością w przygotowaniu debaty. W ten sposób uczciliśmy dzień stulecia nadania praw wyborczych kobietom w Polsce -dokładnie 28 listopada 1918 roku. Wtedy to tymczasowy naczelnik Józef Piłsudski podpisał dekret wyborczy. W dokumencie, w wyniku zabiegów sufrażystek i w uznaniu silnego zaangażowania Polek w działalność narodowowyzwoleńczą, umieszczono zapis, że „wyborcą jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci”.

Dziękujemy!