Materiały dla STUDENTÓW SP Technik Informatyk

W tym dziale słuchacze znajdą materiały dydaktyczne związane z kierunkiem SP ZSOIZ technik informatyk, najlepsze prace zaliczeniowe, ogłoszenia, pytania na zaliczenie itp.


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.
technik informatyk 351203

 

Zaliczenie u p. Adama Skiby z poszczególnych przedmiotów można uzyskać:

na konsultacjach w dniach nauki!


 PRACE ZALICZENIOWE MOŻNA WYSYŁAĆ NA ADRES: adam36s@op.pl

 Na pytania dotyczące zaliczeń odpowiadam e-mailowo

 UWAGA!!! Warunkiem otrzymania promocji na semestr programowo wyższy lub ukończenie szkoły jest odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej i pozytywna ocena zajęć praktycznych.

Regulamin przebiegu praktyki zawodowej w ZSOIZ_v.2015

ZALACZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ


Invalid download ID.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie © 2016 Frontier Theme