Obchody Święta Konstytucji 3 Maja & Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSOiZ w Turobinie

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja & Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSOiZ w Turobinie

27 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie odbyła się akademia z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy IIA i IIIB gimnazjum pod opiekę Edyty Misztal-Hajduk, Iwony Romańskiej oraz Adama Pytra.

Gimnazjaliści zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, śpiewali pieśni patriotyczne, recytowali wiersze, przybliżając dzieje uchwalenia w Rzeczypospolitej  pierwszej w Europie ustawy zasadniczej.

Akademia odbyła się również w Kościele Parafialnym św.  Dominika w Turobinie.
Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSOiZ w Turobinie

27 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów szkół średnich ZSOiZ w Turobinie. W tym dniu uczniowie klas maturalnych zebrali się, aby z rąk swoich wychowawców odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Naukę ukończyli uczniowie klas liceum ogólnokształcącego i  technikum. Pożegnaliśmy również absolwentów liceum dla dorosłych.

Część oficjalną pożegnania absolwentów rozpoczęła   Pani Dyrektor Anna Derkacz. Powitała  serdecznie wszystkich  przybyłych na tę uroczystość. 

Następnym ważnym punktem pożegnalnego spotkania było przekazanie sztandaru młodzieży klas I i II. Nowy skład pocztu sztandarowego wziął udział w uroczystym ślubowaniu. Tegoroczni absolwenci powtarzali tekst ślubowania, w którym zobowiązywali się do dbania o dobre imię swojej szkoły oraz bycia uczciwym człowiekiem i obywatelem naszej ojczyzny.

Tradycyjnym punktem uroczystości było też podkreślenie sukcesów uczniów kończących naszą szkołę oraz przejawów ich aktywności.   Absolwenci, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce odebrali świadectwa z wyróżnieniem, upominki i nagrody książkowe. Docenieni zostali również ci, którzy godnie reprezentowali szkołę, angażowali się w życie kulturalne, odnosili sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.

Do dyrekcji, nauczycieli i wychowawców zwrócili się także sami rodzice. W ich imieniu przemówiła Pani Anna Rafał.  Dziękowała za wychowanie młodzieży, przygotowanie do matury,  rozwijanie talentów i  stworzenie dobrych warunków do nauki.

Tegoroczni absolwenci także nie zapomnieli o tych, dzięki którym mogli przebyć tak ważny w ich życiu etap. Przedstawiciele maturzystów zwrócili się  do Pani Dyrektor, nauczycieli i wychowawców. Wyrazem szacunku i wdzięczności były piękne, czerwone róże, wręczane przez delegacje młodzieży. W imieniu maturzystów słowa podziękowania dla nauczycieli za cierpliwe przekazywanie wiedzy, wskazanie perspektyw , wspieranie w trudnych chwilach skierowała  absolwentka Patrycja Łyda.

Dopełnieniem uroczystości była część artystyczna. Przygotowała ją młodzież  obecnej klasy II, pod kierunkiem wychowawczyni Pani Małgorzaty Kolano.   

Żywimy nadzieję, że tegoroczni absolwenci zachowają w swojej pamięci wszystko, co najlepsze z tych dni. Życzymy im spełniania wszystkich marzeń.