Pielgrzymka uczniów gimnazjum na Jasną Górę

                 W dniu 13 października odbyła się XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem „Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Blisko 20 tysięcy uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów reprezentujących około 460 placówek wszystkich typów, od przedszkoli do szkół wyższych, przybyło by podziękować Królowej Polski za ciągłe wstawiennictwo. Wśród nich również my:Pani dyrektor Anna Derkacz, wychowawcy Monika Szymańska, Anna Biziorek, Anna Góra, Marian Lachowicz i uczniowie klas III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie.

Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była uroczysta msza święta o godz. 11.00. Krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II biskup radomski Henryk Tomasik przypomniał w homilii wezwanie polskiego papieża, aby szczególnym wyznaniem wiary było miłosierdzie. 

Biskup Tomasik podkreślił również, że  „(…) ten rok przeżywamy w duchu refleksji nad tym wymiarem nauczania ojca świętego Jana Pawła II. Dzień Papieski jest zachętą do tego, aby być świadkiem miłosierdzia, czyli kimś, kto czyni tak, jak Pan Jezus nas nauczał i czego Pan Jezus oczekuje. Tu, na Jasnej Górze, prosimy Matkę Najświętszą o pomoc, aby żyć tak, jak Maryja (…), aby naśladować Pana Jezusa przez nasze czyny dobroci. To jest nasze wielkie zadanie”.

Po eucharystii odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej oraz list uczestników spotkania do Ojca św. Franciszka, a także poświęcono pamiątkowe różańce z napisem „Jezu, Ufam Tobie”. Podczas mszy św. na Wałach otaczających Jasnogórskie Sanktuarium wystawiono blisko 370 szkolnych pocztów sztandarowych.

List do pielgrzymów wystosował również prezydent Andrzej Duda.Prezydent wyraził radość, że „papieski patronat jednoczy Polaków i Polonię wokół najwyższych wartości patriotycznych i religijnych, które są fundamentem tożsamości naszej wspólnoty narodowej”, wskazując na „stałą i zawsze aktualną łączność pomiędzy wychowaniem i kształceniem polskich dzieci i młodzieży, a uniwersalnym przesłaniem ewangelicznym i wspaniałym osobistym świadectwem, które pozostawił nam św. Jan Paweł II”.

 „Nie zabrakło także pozdrowień dla Papieża Franciszka, w których młodzi przypomnieli: „Zgodnie z tym co mówiłeś nam w czasie Światowych Dni Młodzieży, nie chcemy wygodnie siedzieć na kanapach i nie angażując się sercem oglądać chłodnym okiem to, co się dzieje w świecie. Chcemy razem z tobą iść za Panem Jezusem, dzieląc się z innymi naszą wiarą i wszystkim, co mamy”.

Październik to zwykle kolorowy początek jesieni. Niestety tegoroczna aura nie rozpieściła pielgrzymów zgromadzonych u stóp Jasnogórskiej Pani, było bowiem zimno i pochmurnie. Akcent o wiele bardziej barwny, niż najpiękniejsza polska jesień, stanowiło jednak tysiące pątników modlących się pod Jasnogórskimi Wałami. Na ustach młodych pielgrzymów ukochana przez Ojca Świętego „Barka”. Rozmodleni, rozśpiewani, radośni. Każdy z intencją w sercu związaną z rodziną, pracą, nauką, zdrowiem swoim i najbliższych, prośbą o pomoc w realizacji życiowych planów. Sprawy drobne i z pozoru mało istotne, ale również te wielkie, jak prośba o pokój i bezpieczeństwo współczesnego świata. W sercu każdego pielgrzyma gościła nadzieja, że od Najświętszej Matki uzyska wsparcie dla swoich zamysłów, planów, nadziei.

Ponad 1,3 tysiąca placówek oświatowych w Polsce i na świecie, których patronem jest Papież Polak to rzesze uczniów, którym spotkania, takie jak zakończona właśnie pielgrzymka, nakładają zobowiązania do realizowania w życiu nauczania Jana Pawła II. Dzięki corocznym spotkaniom na Jasnej Górze młodzi ludzie wypełniają je codziennie, nie z obowiązku, ale z głęboko rozumianej potrzeby dzielenia się z innymi tym, co sami otrzymali.

Odjeżdżając do odległych miejsc rozrzuconych w całej Polsce, pielgrzymi żegnali się z przekonaniem mocnego zakorzenienia w wierze, pozwalającej dokonywać w życiu właściwych wyborów.

Dziękujemy Bogu za ten błogosławiony czas i Przenajświętszej Matce za opiekę. Obiecujemy wrócić za rok!

Artykuł opracowała p. Anna Góra

pielgrzymka_gimn-_2016-1 pielgrzymka_gimn-_2016-2 pielgrzymka_gimn-_2016-3 pielgrzymka_gimn-_2016-4 pielgrzymka_gimn-_2016-5

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie © 2016 Frontier Theme