OGŁOSZENIA


 


POLITYKA  BEZPIECZEŃSTWA

danych osobowych

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Turobinie

 


Turobin: Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie w sezonie grzewczym 2015/2016. Numer ogłoszenia: 246132 – 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015

 

SIWZ dostawa oleju opalowgo 2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie w sezonie grzewczym 2015/2016. (wraz z umową i załącznikami 1-7!)

wyjasnienie nr2_25.09.2015

 

 


 

zawiadomienie o uniewaznieniu_2015

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie w roku grzewczym 2014/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty LO 2014


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Turobinie w roku grzewczym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 204037 – 2014; data zamieszczenia:25.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

SIWZ dostawa oleju opalowgo.doc 2014r.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie w roku grzewczym 2014/2015.

bzp1.portal.uzp.gov.pl – index_potwierdzenie  Potwierdzenie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 204037 – 2014


 IZBA PAMIĘCI „KU PAMIĘCI PRZODKÓW NASZYCH”

 Zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Turobin o pomoc w utworzeniu Gminnej Izby Pamięci.

Pomoc Państwa polegałaby na bezpłatnym przekazaniu eksponatów do Izby Pamięci : stare fotografie, sprzęt użytkowy, pamiątki wojenne, itp. Wszystkie przedmioty zostaną skatalogowane, ze wskazaniem darczyńcy.

Organizacja Izby Pamięci jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Turobin, zespołu działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej  w ramach projektu „Decydujmy Razem” oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie, gdzie zostanie zlokalizowana.

Zainteresowanych prosimy o przynoszenie eksponatów do sekretariatu ZSOiZ lub do GBP w Turobinie.


 

PUNKTU POMOCY I WSPARCIA DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W TUROBINIE

ZADANIA

1. Motywowanie uczniów do efektywnej nauki z poszczególnych przedmiotów.   2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz budowanie postaw empatii i zaufania.   3. Przeciwdziałanie agresji i wulgarności. Promowanie kultury osobistej.   4. Podejmowanie działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa ucznia.   5. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych.   6. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.   7. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.   8.Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEGO PUNKTU POMOCY I WSPARCIA 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Kinga Widzińska    11:00-13:00    9:00 – 11:00  
Anna Derkacz    8:30-9:30      10:15-11:30
Edyta Misztal-Hajduk      9:50 – 10:30    
Agnieszka Lis  11:00-14:00    10:00-14:00    
Anna Góra        10:50-11:50  

Dodaj komentarz