RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ

Dla uczczenia 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nasza szkoła współuczestniczyła w realizacji projektu pod hasłem: ,, RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ”

Głównym celem projektu było wzmocnienie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Działania te miały również na celu zwiększenie poczucia wspólnoty wśród młodych ludzi oraz nawiązanie i umocnienie więzi międzypokoleniowych.

            W ramach realizacji w.w. zadań dnia 14.11.2018 roku, we współpracy z Zespołem Szklono-Przedszkolnym, cała społeczność ZSOiZ w Turobinie na czele z Panią dyrektor Anną Derkacz, wzięła udział w wielopokoleniowym spotkaniu z pieśnią powstańczą, patriotyczną i żołnierską.

             Udział w tej imprezie przyczynił się do zwiększenia wiedzy historycznej wśród uczestników. Był również hołdem złożonym dla Tych, którzy walczyli o wolną Polskę i przyczynili się do odzyskania niepodległości.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”