Spotkanie opłatkowe w ZSOiZ w Turobinie

21 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe.
Z tej okazji klasa III „a” gimnazjum pod pilnym okiem pani Edyty Misztal-Hajduk oraz ks. Zbigniewa Zarzecznego przygotowała montaż słowno-muzyczny. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było „Idźcie na cały świat i głoście moje narodzenie…”. Zarówno wiersze jak i kolędy, które towarzyszyły spotkaniu były bardzo wzruszające, przez co wprawiły uczestników w świąteczny nastrój. W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Turobin – Andrzej Kozina, Przewodniczący Rady Gminy ­– Ryszard Mróz oraz radni.
Część artystyczną zakończył fragment z Ewangelii wg. św. Łukasza oraz wspólna modlitwa.