„STO LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI” W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH

„STO LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI” W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH 

 

22 maja 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie miała miejsce uroczystość, odbywająca się pod hasłem ,,Niepodległość znaczy wolność , słowo najpiękniejsze”. Zgromadziła ona całą społeczność szkolną oraz licznie przybyłych  gości. Swoją obecnością zaszczycili nas panowie i panie:  Stanisław Górny – przewodniczący Rady Gminy w Turobinie; Adam Romański – przewodniczący komisji oświaty; Alfred Sobótka – radny powiatowy; dyrektorzy okolicznych szkół: Wiesław Białek, Renata Ogorzałek, Ryszard Mróz, Małgorzata Sikora, Jolanta Dzwolak. Na uroczystość przybyli też rodzice i dziadkowie naszych uczniów. W podniosły nastrój spotkania wprowadziła zebranych pani Anna Derkacz, dyrektor ZSOiZ.

Akademia przygotowana przez uczniów klas gimnazjalnych i licealnych wpisała się w cykl działań szkolnych w ramach obchodów 100 lat niepodległej Polski. Młodzi artyści przypomnieli kilka istotnych wydarzeń historycznych. Kostiumy wypożyczone z lubelskiego teatru oraz samodzielnie przygotowane przez uczniów pozwoliły oddać klimat minionych lat. Recytacja poezji patriotycznej umożliwiła słuchaczom poznanie emocji i doznań, towarzyszących Polakom w dążeniach wolnościowych. Chórek szkolny przypomniał pieśni i  piosenki,  bliskie sercom kilku pokoleń Polaków, na różnych drogach prowadzących do odzyskania niepodległości. Inscenizacja historyczna, której zamysłem było połączenie recytacji ze śpiewem i prezentacją scen, przybliżyła wszystkim wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, o których każdy Polak powinien pamiętać.

Uroczystości szkolne poprzedziła msza święta odprawiona w kościele parafialnym, podczas której wszyscy uczcili pamięć o świętym Janie Pawle II, patronie naszego gimnazjum. Dobro Ojczyzny było zawsze bliskie sercu Papieża Polaka, który podczas swoich pielgrzymek wielokrotnie przypominał rodakom o patriotycznych powinnościach. Młodzież ZSOiZ w Turobinie, przygotowując uroczystość szkolną, udowodniła, iż słowa Jana Pawła II są wciąż aktualne i ważne. Papież mówiąc, iż ,,Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro- Ojczyznę”, podkreślał ,jak cenną wartością dla wszystkich Polaków jest pamięć historyczna.

Przygotowanie artystyczne uroczystości panie: Justyna Brzozowska i Anna Góra.

Dekoracje: Czesława Bida.