SZKOŁA POLICEALNA

Oferta edykacyjna na rok szkolny 2016-2017

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Liceum Ogólnokształcące

 (3 – letnie)

Wybierając ten typ szkoły w klasie pierwszej będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym oraz języków obcych: obowiązkowego języka angielskiego oraz do wyboru języka rosyjskiego lub języka niemieckiego. Począwszy od klasy drugiej proponujemy:
– humanistom – naukę w klasie, w której zgodnie z zainteresowaniami będą realizować rozszerzone programy nauczania z: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie; przedmioty uzupełniające to przyroda oraz historia i społeczeństwo,
– przyrodnikom, naukę w klasie, w której zgodnie z zainteresowaniami będą realizować rozszerzone programy nauczania z: geografii, biologii i chemii; przedmiot uzupełniający to historia i społeczeństwo.

Terminy:
do 23 czerwca 2016r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (osobiście w sekretariacie szkoły)
od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Technikum kształcące w zawodzie

technik agrobiznesu

(4 – letnie)

Wybierając ten typ szkoły będziesz miał możliwość:

 •  przygotować się do egzaminu maturalnego;
 • kontynuować naukę na wyższych uczelniach;
 • zdobyć zawód technik agrobiznesu;
 • przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dzięki któremu uzyskasz certyfikat honorowany w Unii Europejskiej;
 • przygotować się do profesjonalnego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • zdobyć wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego i pozyskiwania środków unijnych, pozwalających na inwestowanie w działalność rolniczą, po uzyskaniu kwalifikacji R.03.
  Terminy:
  do 23 czerwca 2016r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (osobiście w sekretariacie szkoły)
  od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Informacje o naborze

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Turobinie


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

To propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie, nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Jest to szkoła:

 • o 3-letnim cyklu kształcenia dla osób, które ukończyły szkołę podstawową
  8 klasową lub gimnazjum

lub

 • o 2-letnim cyklu kształcenia dla osób, które ukończyły szkołę zawodową (naukę rozpoczyna się od drugiej klasy).

Nauka w szkole umożliwi zdanie egzaminu maturalnego,  pozwoli na rozwijanie zainteresowań  oraz  przygotuje do podjęcia studiów wyższych na wybranych kierunkach.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej a nie egzamin maturalny.

Terminy: od 1 czerwca 2016r. – składanie wniosków o przyjęcie w sekretariacie szkoły.

 

 DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA:

 • świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej, szkoły podstawowej
 • kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • dwa zdjęcia legitymacyjne

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Turobinie


Szkoła Policealna dla Dorosłych

To szkoła dla tych, którzy ukończyli różne typy szkół średnich i  ponadgimnazjalnych. Nauka trwa dwa lata. Słuchacze mogą wybrać jeden spośród dwóch zawodów:

 •  technik turystyki wiejskiej

Kształcenie  w tym zawodzie umożliwi poznanie podstaw turystyki wiejskiej oraz  geografii turystycznej. Pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, prawa i marketingu niezbędne do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.Uzyskanie kwalifikacji T. 08 umożliwi w przyszłości korzystanie z funduszy unijnych, z zakresu rolnictwa.

 • technik informatyk

Wybór tego kierunku pozwoli na poznanie zagadnień związanych z systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, oprogramowaniem biurowym, multimediami oraz grafiką komputerową.

Zajęcia w szkole policealnej prowadzone są dwa dni w tygodniu.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej a nie egzamin maturalny.

Terminy:od 1 czerwca 2016r.  – składanie wniosków o przyjęcie w sekretariacie szkoły.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej
– kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły)
– dwa zdjęcia legitymacyjne

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Turobinie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie © 2016 Frontier Theme