Uroczysta akademia z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…”
Uroczysta akademia z okazji
97 rocznicy odzyskania niepodległości

12 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie odbyła się uroczysta akademia zorganizowana z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Część artystyczną poprzedziło wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego oraz pieśni Gimnazjum im. Jana Pawła II i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego. Uczniowie przybliżyli historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła z map świata: „Spotykamy się dzisiaj na uroczystości z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jedenasty listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Tego dnia po 123 latach niewoli i podziału ziem polskich między Rosję, Austrię i Prusy – Polacy odzyskali wolną ojczyznę”. Uczennica klasy II LO z ogromną powagą przypomniała drogę do niepodległości: „11 listopada – Święto niepodległości Polski. Data tak ważna dla każdego z nas. Mimo, że Polska została podzielona na trzy odrębne części włączone do terytoriów Rosji, Austrii i Prus, to duch naszego narodu nigdy nie umarł. W 1795 roku dokonano trzeciego rozbioru Polski, ale niemal od razu Polacy dzielnie stanęli u boku Napoleona pełni wiary i nadziei, że marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski przyniesie nam wolność. Nie udało się. Kolejne pokolenie młodych Polaków podjęło decyzję o nierównej walce, kiedy ruszyło na Belweder w 1830 roku. Powstanie listopadowe było kolejna daniną krwi, kolejną lekcją historii miłości ojczyzny. I choć przyszedł okrutny los Wielkiej Emigracji, zesłań na Syberię, konfiskat majątków, rusyfikacji i germanizacji, Polacy się nie poddawali. Styczeń 1863 roku – powstanie styczniowe było kolejnym zrywem, które miało zdjąć z nas kajdany niewoli. Romantyczna nadzieja wolnej Polski pobudzała krew młodych partyzantów pod wodzą Romualda Traugutta. Chwała zwyciężonym. I o jedno modlili się Polacy z księdzem Piotrem Ściegiennym – by nastała wojna narodów, skłóciła naszych zaborców, a nam ojczyznę oddała. Pamiętamy o dzieciach z Wrześni, o Michale Drzymale i o tych co nieśli kaganiec oświaty. I nadszedł czas Wielkiej Wojny lat 1914 – 1918. I wojna światowa zakończyła się klęską naszych zaborców. Rosja znalazła się w rewolucji domowej, która wybuchła w 1917 roku. Dzięki działalności militarnej Józefa Piłsudskiego oraz dyplomatycznej Romana Dmowskiego nastał dzień 11 listopada. Dziś mija 97 rocznica od wypowiedzianych z drżącym sercem słów: Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!”. Podczas akademii nie zabrakło recytacji wierszy oraz pieśni patriotycznych odśpiewanych przez młodzież: „Rozkwitały pąki białych róż”, „Wojenko, wojenko”, „Pierwsza brygada”. Uczennica klasy I gimnazjum, Monika Mamona na saksofonie wykonała utwór „Biały krzyż”. Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni nauczyciele i uczniowie odśpiewali „Rotę”. Po części artystycznej dyrektorzy podziękowali nauczycielom przygotowującym akademię: Pani Agnieszce Lis oraz Panom Michałowi Zdyblowi i Piotrowi Flisowi. Pan dyrektor Marian Lachowicz wręczył uczniom nagrody za udział w konkursie czytelniczym. Uczniowie ZSOiZ w Turobinie z zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali tej szczególnej lekcji historii.

Autorzy: Agnieszka Lis, Artur Lis