Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018

Po 2 miesiącach wakacji wracamy do szkoły!
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018

       Uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie rozpoczęła pani Dyrektor Anna Derkacz, witając zgromadzoną w sali młodzież, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz zaproszonych gości: pana Wójta Gminy Turobin Eugeniusza Krukowskiego.
Pani Dyrektor w swym przemówieniu przypomniała o ważnym wydarzeniu historycznym –  78-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie zwróciła się do uczniów LO i  Gimnazjum, życząc im sukcesów i wspaniałych wyników w nauce, maturzystom – powodzenia na egzaminie dojrzałości, słuchaczom Szkoły Policealnej na egzaminach zawodowych. Podkreśliła także, że na sukces składa się wspólna praca nauczyciela oraz ucznia.
Z kolei życzyła pierwszoklasistom z LO, LoDD oraz słuchaczom Szkoły Policealnej, by znaleźli tutaj, w Zespole Szkół w Turobinie swoje miejsce, poznali nowych przyjaciół oraz chętnie angażowali się w szkolne i pozaszkolne aktywności. Na koniec ciepłe słowa do uczniów wygłosił p. Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski.

Rok szkolny 2017/2018 przynosi nowe wyzwania W szkole można po prostu być, stawać z boku, ale można również wziąć odpowiedzialność za szkolną rzeczywistość oraz BYĆ jej ważnym elementem. Wybór należy tylko od WAS. Zapraszamy do obejrzenia galerii.