Z pierwszym dzwonkiem – w nowy rok szkolny 2016-2017

Dnia 1 września odbyła się w ZSOiZ inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017. W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Turobin, pan Eugeniusz Krukowski, dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska.img_1473

O 9:30 wprowadzone zostały sztandary szkoły, odśpiewano hymn państwowy i pieśni szkoły. Minutą ciszy uczczono też pamięć poległych w II wojnie światowej.

Następnie głos zabrała pani Dyrektor ZSOiZ  Anna Derkacz, która powitała zebranych, szczególnie uczniów klas pierwszych i życzyła wszystkim powodzenia w nadchodzącym roku szkolnym. Pani Dyrektor przypomniała także o zadaniach szkoły, wśród których priorytetowe miejsce zajmują kształcenie kulturalne i wychowanie patriotyczne młodego człowieka. Głos zabrał także Pan Wójt, który życzył nauczycielom i uczniom wielu sukcesów oraz dobrych i  bardzo dobrych wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

Po oficjalnej części uroczystości w klasach odbyły się pierwsze spotkania z wychowawcami.

Galeria:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie © 2016 Frontier Theme