Z życia biblioteki ZSOiZ w Turobinie – aktualizacja 2017-2018

Z życia biblioteki ZSOiZ w Turobinie

 

 Rok szkolny 2017/2018

(Konkursy/ apele/ akcje)

  • 11.2017r. przeprowadzony został konkurs czytelniczy o bohaterach literackich
  1. ,,Nie tylko ze szkolnych lektur’’, w którym brało udział 14 uczniów ZSOiZ.

Zwycięzcami zostali:

I  miejsce Justyna Czerpak kl.III LO

II miejsce Dominika Wilk kl.II LO

III miejsce Karolina Bartosiak kl.IIa Gim.

 

  • 11.2017r. odbyła się akcja promująca czytelnictwo pt. ,,Narodowe czytanie Wesela S. Wyspiańskiego” na godzinie wychowawczej.

 

  • 11.2017r. odbył się spektakl promujący czytelnictwo pt. ,,Gawęda o Weselu S. Wyspiańskiego”, w którym brało udział 16 uczniów z kl.IIIb i IIa.

 

 

Rok szkolny 2016/2017r.

(Konkursy / wystawy/ akcje)

  • 03.2017r. odbył się konkurs czytelniczy z wiedzy ogólnej pt. ,,To już wiem’’, w którym brało udział 14 uczniów ZSOiZ .

Zwycięzcami zostali:

I miejsce Karolina Bartosiak kl.Ia Gim.

II miejsce Marta Kufel kl.IIIb Gim.

III miejsce Agnieszka Bielak kl.IIa Gim.

 

  • 03.2017r. w bibliotece szkolnej odbył się ,,Dzień poezji’’, czyli wystawa książek zachęcająca uczniów do czytania utworów lirycznych.

 

  • 04.2017r. przeprowadzono konkurs plastyczny we współpracy z nauczycielem plastyki p. Cz. Bida na plakat promujący czytelnictwo, w którym brało udział 18 uczniów:

Zwycięzcami zostali:

I miejsce Pieczonka Marika kl.IIIb Gim.

II miejsce Hargot Kamila kl.IIa Gim.

III miejsce Zuzanna Łacek kl.Ib Gim.

 

Rok szkolny 2015/2016

Konkursy wewnątrzszkolne:

  • 10.2015r. odbył się konkurs biblioteczny skierowany do uczniów ZSOiZ w Turobinie pt. ,,Nie udawaj Greka, czyli ze związkami frazeologicznymi za pan brat’’, w którym brało udział 11 uczestników.

 

Zwycięzcami zostali:

I  miejsce Aneta Peichert kl. II LO

II miejsce Karolina Hejduk kl.ILO

III miejsce  Patrycja Rożek klIa Gim

 

  • 02.2016r. przeprowadzony został konkurs czytelniczy pt. ,,Z lekturą jest mi po drodze’’, w którym uczestniczyło 14 uczniów ZSOiZ.

Zwycięzcami zostali:

      I miejsce Marcela Łupina kl.IIIb Gim

II miejsce Szymon Chłopek kl.IIIa Gim

III miejsce Agata Kolano kl.IIIb Gim